• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.259,04 +0,19/+0,02%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:15:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.259,04   +0,19/+0,02%  |   HNX-INDEX   303,57   +2,16/+0,72%  |   UPCOM-INDEX   93,16   +0,30/+0,32%  |   VN30   1.280,41   -1,03/-0,08%  |   HNX30   559,86   +5,34/+0,96%
10 Tháng Tám 2022 11:24:05 SA - Mở cửa
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 10/08/2022
11:15:01 SA
2,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
2,00
Mở cửa
2,00
Cao nhất
2,00
Thấp nhất
2,00
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
260
Cao nhất 52 tuần
4,10
Thấp nhất 52 tuần
1,70
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 3,69%
Sở hữu khác 96,31%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Ôn Lệ Hồng --- 1.864.902 18,65% 31/12/2020
Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á --- 938.240 9,38% 31/12/2020
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh --- 114.410 1,14% 31/12/2021
Phạm Lê Phương Chủ tịch HĐQT 75.560 0,76% 30/06/2022
Trần Thị Huyền Kế toán trưởng 510 0,01% 30/06/2022