• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 3:38:32 SA - Mở cửa
CTCP Vật tư Tổng hợp và Phân bón Hóa sinh (HSI : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
2,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-6,67%)
Tham chiếu
3,00
Mở cửa
2,60
Cao nhất
2,90
Thấp nhất
2,60
Khối lượng
57.200
KLTB 10 ngày
11.390
Cao nhất 52 tuần
5,40
Thấp nhất 52 tuần
1,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
21/01/2022 2,80 0 0 0 0 0 57.200 152.160
20/01/2022 3,00 0 0 0 0 0 0 0
19/01/2022 3,00 0 0 0 0 0 0 0
18/01/2022 3,00 0 0 0 0 0 0 0
17/01/2022 3,00 0 0 0 0 0 0 0
14/01/2022 3,10 57 95.385 62 211.843 -116.458 56.700 171.720
13/01/2022 3,10 0 0 0 0 0 0 0
12/01/2022 3,10 0 0 0 0 0 0 0
11/01/2022 3,10 0 0 0 0 0 0 0
10/01/2022 3,10 0 0 0 0 0 0 0
07/01/2022 3,30 133 446.785 132 277.014 169.771 276.800 861.000
06/01/2022 2,90 0 0 0 0 0 0 0
05/01/2022 2,90 0 0 0 0 0 0 0
04/01/2022 2,90 0 0 0 0 0 0 0
31/12/2021 2,90 98 130.225 85 153.414 -23.189 77.800 223.000
30/12/2021 2,90 0 0 0 0 0 0 0
29/12/2021 2,90 0 0 0 0 0 0 0
28/12/2021 2,90 0 0 0 0 0 0 0
27/12/2021 2,90 0 0 0 0 0 0 0
24/12/2021 2,80 100 202.800 72 178.900 23.900 58.300 166.310