• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:05:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   405,18   +0,81/+0,20%  |   UPCOM-INDEX   102,84   +0,17/+0,16%  |   VN30   1.516,46   0,00/0,00%  |   HNX30   643,44   +3,39/+0,53%
28 Tháng Mười 2021 9:10:59 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Dệt May Hà Nội (HSM : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/10/2021
9:04:59 SA
17,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,20 (+14,38%)
Tham chiếu
15,30
Mở cửa
17,50
Cao nhất
17,50
Thấp nhất
17,50
Khối lượng
1.000
KLTB 10 ngày
10.380
Cao nhất 52 tuần
17,50
Thấp nhất 52 tuần
8,40
31/08 HSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
26/08 HSM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
30/07 HSM: Giải trình biến động LNST quý 2/2021 Tổng công ty mẹ - HNX
30/07 HSM: Giải trình biến động LNST tại BCTC quý 2/2021 Hợp nhất - HNX
30/07 HSM: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
30/07 HSM: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
18/06 HSM: V/v Ký hợp đồng với công ty TNHH kiểm toán An Việt để thực hiện kiểm toán b/c tài chính năm 2021 của Tổng công ty CP Dệt may Hà Nội - HNX
05/05 HSM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
04/05 HSM: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
09/04 HSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
05/04 HSM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
27/03 HSM: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
27/03 HSM: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
16/03 HSM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
12/03 HSM: Báo cáo tài chính năm 2020 (Công ty mẹ) - HNX
12/03 HSM: Nghị quyết HĐQT - HNX
02/02 HSM: Giải trình biến động LNST tại BCTC Hợp nhất Tổng công ty quý 4/2020 - HNX
02/02 HSM: Giải trình biến động LNST tại BCTC quý 4/2020 Tổng công ty mẹ - HNX
29/01 HSM: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
29/01 HSM: Báo cáo tài chính quý 4/2020 (công ty mẹ) - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  0 33,70 0,00%
AG1  100 7,30 0,00%
BDG  0 45,80 0,00%
BMG  0 22,10 0,00%
DCG  0 13,40 0,00%
DM7  0 9,20 0,00%
FTM  0 5,99 6,77%
G20  0 1,60 0,00%
GMC  0 26,15 0,00%
HCB  0 17,90 0,00%