• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 6:22:17 CH - Mở cửa
CTCP Xi Măng Hà Tiên 1 (HT1 : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
19,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,52%)
Tham chiếu
19,10
Mở cửa
19,20
Cao nhất
19,20
Thấp nhất
18,65
Khối lượng
556.000
KLTB 10 ngày
1.293.630
Cao nhất 52 tuần
28,20
Thấp nhất 52 tuần
14,00
10/01 HT1: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ - HOSE
26/11 HT1: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
23/11 HT1: Quyết định của HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 - HOSE
19/11 HT1: Quyết định của HĐQT về việc thông qua phương án bán cổ phiếu quỹ - HOSE
18/11 HT1: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Mạc Thị Kim Nhu - HOSE
21/10 HT1: Sản lượng tiêu thụ giảm 55%, Xi măng Hà Tiên 1 lỗ gần 20 tỷ đồng quý III - Người đồng hành
13/10 Các công ty sản xuất xi măng thuộc Vicem lỗ gần 80 tỷ trong quý III - Người đồng hành
12/10 HT1: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Mạc Thị Kim Nhu - HOSE
16/09 Xuất khẩu ximăng trong 8 tháng tăng, tiêu thụ nội địa giảm - VietNamPlus
27/08 Giá than tăng, nhóm doanh nghiệp nào bị ảnh hưởng? - Người đồng hành
11/08 Cổ phiếu dậy sóng, doanh nghiệp xi măng kinh doanh ra sao quý II - Người đồng hành
30/07 HT1: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
23/07 HT1: Đường dẫn Điều lệ và các quy chế - HOSE
19/07 HT1: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2021 so với quý 2/2020 - HOSE
19/07 HT1: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
06/07 HT1: Quyết định của TGĐ về việc chấm dứt hợp đồng lao động với Ông Phạm Đình Nhật Cường - HOSE
30/06 HT1: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
28/06 HT1: Họp ĐHĐCĐ Vicem Hà Tiên: Tỷ suất lợi nhuận ngành có thể giảm do giá nguyên vật liệu tăng - Người đồng hành
25/06 HT1: Nghị quyết HĐQT về địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
18/06 HT1: Thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACC  54.000 20,20 -0,49%
ACE  800 36,60 0,00%
ADP  300 24,80 -6,77%
BCC  153.800 17,70 0,57%
BDT  4.100 40,80 -9,13%
BHC  0 4,10 0,00%
BIG  14.200 23,10 1,32%
BMP  203.700 59,60 1,02%
BT6  0 7,30 0,00%
BTD  1.900 36,00 -1,37%