• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 6:43:24 SA - Mở cửa
CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên (HT1 : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
16,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,35 (+2,18%)
Tham chiếu
16,05
Mở cửa
16,30
Cao nhất
16,75
Thấp nhất
16,05
Khối lượng
923.000
KLTB 10 ngày
1.179.480
Cao nhất 52 tuần
28,20
Thấp nhất 52 tuần
14,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đinh Quang Dũng
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Chuyền
Thành viên HĐQT Phan Xuân Hiệu
Thành viên HĐQT Bùi Nguyên Quỳnh
Thành viên HĐQT Lưu Đình Cường
Thành viên HĐQT Hoàng Cảnh Nguyễn
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Lập
Trưởng ban kiểm soát Trung Thị Tâm Thanh
Thành viên Ban kiểm soát Trần Thị Bích Thủy
Thành viên Ban kiểm soát Lê Thị Thu Thủy
Tổng giám đốc Lưu Đình Cường
Phó Tổng giám đốc Phạm Kiến Phương
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Phúc
Kế toán trưởng Bùi Nguyên Quỳnh
Đại diện công bố thông tin Võ Văn Vân