• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 9:04:00 CH - Mở cửa
CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
34,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,29%)
Tham chiếu
34,60
Mở cửa
34,70
Cao nhất
34,70
Thấp nhất
34,70
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
130
Cao nhất 52 tuần
35,50
Thấp nhất 52 tuần
27,40
27/01 HTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021 - HNX
21/01 HTC: Phan Huy Hoàng - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Trưởng phòng Tài chính kế toán - đăng ký mua 5.000 CP - HNX
10/01 HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/12 HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/12 HTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
27/12 HTC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt III năm 2021 - HNX
24/12 HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
24/12 HTC: Thay đổi nhân sự - HNX
29/11 HTC: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn - Cửa hàng thịt số 1 - HNX
22/11 HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
09/11 HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
09/11 HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
01/11 HTC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
28/10 HTC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
28/10 HTC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
25/10 HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/10 HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
24/10 HTC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
24/10 HTC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt II năm 2021 - HNX
22/10 HTC: Lê Văn Mỵ - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 5.000 CP - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABR  0 21,20 0,00%
AMD  3.667.600 5,40 3,85%
AST  24.200 52,90 0,00%
BSC  0 24,40 0,00%
BTT  0 47,00 0,00%
CEN  371.400 12,00 14,29%
CMV  0 14,35 0,00%
DGW  599.200 105,00 5,00%
FRT  1.194.100 87,70 5,66%
GCB  0 19,00 0,00%