• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 2:00:20 SA - Mở cửa
CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC : HNX)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:05:00 CH
33,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,51%)
Tham chiếu
33,10
Mở cửa
33,10
Cao nhất
33,60
Thấp nhất
33,10
Khối lượng
200
KLTB 10 ngày
7.060
Cao nhất 52 tuần
35,50
Thấp nhất 52 tuần
27,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ngọc Thảo
Phó Chủ tịch HĐQT Lê Văn Mỵ
Thành viên HĐQT Tô Văn Liêm
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Hương Giang
Thành viên HĐQT Bùi Tuấn Ngọc
Thành viên HĐQT Kiều Công Tâm
Thành viên HĐQT Nguyễn Danh Hùng
Trưởng ban kiểm soát Lê Văn Tèo
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Hoàng Liêm
Thành viên Ban kiểm soát Trần Công Tâm
Tổng giám đốc Lê Văn Mỵ
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thúy Hồng
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Trần Trọng Nghĩa
Phó Tổng giám đốc Tô Văn Liêm
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng
Phó tổng giám đốc kinh doanh Kiều Công Tâm
Kế toán trưởng Phan Thị Hồng Phúc
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Thị Thanh Huyền