• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 6:01:07 SA - Mở cửa
CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC : HNX)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:02:52 CH
32,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,31%)
Tham chiếu
32,60
Mở cửa
32,70
Cao nhất
32,70
Thấp nhất
32,50
Khối lượng
7.600
KLTB 10 ngày
5.210
Cao nhất 52 tuần
35,50
Thấp nhất 52 tuần
27,40
HTC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/10/2021 Lê Văn Mỵ Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
01/10/2021 Lê Văn Mỵ Tổng giám đốc Mua 5.000 Biểu đồ
21/07/2021 Lê Văn Mỵ Tổng giám đốc Mua 13.000 Biểu đồ
29/06/2021 Lê Văn Mỵ Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
09/06/2021 Lê Văn Mỵ Tổng giám đốc Mua 9.820 Biểu đồ
13/05/2021 Lê Văn Mỵ Tổng giám đốc Đăng ký mua 50.000 Biểu đồ
19/01/2021 Lê Thụy Mỵ Châu --- Mua 200.000 Biểu đồ
19/01/2021 Lê Anh Phương --- Bán 200.000 Biểu đồ
15/01/2021 Lê Anh Phương --- Đăng ký bán 200.000 Biểu đồ
15/01/2021 Lê Thụy Mỵ Châu --- Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
25/12/2020 Phan Thị Hồng Hạnh --- Bán 20.000 Biểu đồ
21/12/2020 Phan Thị Hồng Hạnh --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
31/12/2019 Nguyễn Ngọc Đào --- Bán 15.000 Biểu đồ
02/12/2019 Nguyễn Ngọc Đào --- Đăng ký bán 36.000 Biểu đồ
29/10/2019 Nguyễn Ngọc Đào --- Bán 0 Biểu đồ
01/10/2019 Nguyễn Ngọc Đào --- Đăng ký bán 36.000 Biểu đồ
12/10/2018 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải --- Mua 876.600 Biểu đồ
21/09/2018 Lê Văn Mỵ Tổng giám đốc Mua 20.000 Biểu đồ
20/09/2018 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Bán 874.700 Biểu đồ
14/09/2018 CTCP Đầu tư Toàn Việt --- Đăng ký bán 874.700 Biểu đồ