• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 8:27:25 CH - Mở cửa
CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC : HNX)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
34,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
34,30
Mở cửa
34,30
Cao nhất
34,30
Thấp nhất
34,30
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
250
Cao nhất 52 tuần
35,50
Thấp nhất 52 tuần
27,40
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 23,86%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 76,14%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tổng Công ty Bến Thành - TNHH MTV --- 2.624.300 23,86% 30/06/2021
Lê Văn Mỵ Tổng giám đốc 1.122.060 10,20% 22/10/2021
Công ty Xăng Dầu Khu Vực II - TNHH MTV --- 1.050.000 9,55% 30/06/2021
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải --- 953.600 8,67% 30/06/2021
Lê Anh Phương --- 290.710 2,64% 23/07/2021
Lê Thụy Mỵ Châu --- 200.000 1,82% 23/07/2021
Nguyễn Tiến Dũng Phó Tổng giám đốc 173.610 1,58% 30/06/2021
Lê Kim Phượng --- 114.100 1,04% 30/06/2021
Nguyễn Ngọc Thảo Chủ tịch HĐQT 103.570 0,94% 30/06/2021
Lê Phan Trung Hiếu --- 100.000 0,91% 23/07/2021
Phan Bạch Ngọc --- 100.000 0,91% 23/07/2021
Phạm Hữu Công --- 62.320 0,57% 30/06/2021
Tô Văn Liêm Thành viên HĐQT 53.570 0,49% 30/06/2021
Kiều Công Tâm Thành viên HĐQT 46.820 0,43% 30/06/2021
Lê Văn Tèo Trưởng ban kiểm soát 38.500 0,35% 30/06/2021
Phan Thị Hồng Phúc Kế toán trưởng 23.120 0,21% 30/06/2021
Nguyễn Ngọc Đào --- 21.000 0,19% 30/06/2021
Bùi Quốc Huy --- 16.070 0,15% 31/12/2020
Hoàng Tâm Hòa --- 14.290 0,13% 31/12/2018
Nguyễn Thị Thúy Hồng Phó Tổng giám đốc 12.500 0,11% 30/06/2021
Trần Công Tâm Thành viên Ban kiểm soát 8.930 0,08% 30/06/2021
Lê Văn Minh --- 7.500 0,07% 30/06/2021
Phan Thị Hồng Hạnh --- 7.140 0,06% 30/06/2021