• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:14:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   315,37   +0,46/+0,15%  |   UPCOM-INDEX   95,48   +0,70/+0,74%  |   VN30   1.310,70   0,00/0,00%  |   HNX30   568,50   +0,69/+0,12%
26 Tháng Năm 2022 9:21:01 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/05/2022
9:14:59 SA
41,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+3,90 (+10,37%)
Tham chiếu
37,60
Mở cửa
41,20
Cao nhất
41,50
Thấp nhất
41,20
Khối lượng
300
KLTB 10 ngày
26.790
Cao nhất 52 tuần
67,20
Thấp nhất 52 tuần
17,50
25/05 HTG: Điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán - HTG - HNX
24/05 HTG: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ - HNX
23/05 HTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - HNX
17/05 HTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu - HNX
16/05 HTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 - HNX
16/05 HTG: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HNX
04/05 HTG: Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 50.000 CP - HNX
28/04 HTG: Trần Tường Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 30.000 CP - HNX
26/04 HTG: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
26/04 HTG: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
25/04 HTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
13/04 HTG: Nguyễn Ngọc Bình - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 50.000 CP - HNX
04/04 HTG: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
31/03 HTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
30/03 HTG: Trần Tường Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 30.000 CP - HNX
15/03 HTG: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
15/03 HTG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
13/03 HTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
05/03 HTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/02 HTG: Ngày 18/09/2024, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  0 29,50 0,00%
AG1  0 6,60 0,00%
BDG  0 53,00 0,00%
BMG  0 14,70 0,00%
BVN  0 10,00 0,00%
DCG  0 11,90 0,00%
DM7  0 7,30 0,00%
G20  0 1,40 0,00%
GIL  0 68,30 1,64%
GMC  0 21,55 -0,46%