• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 6:41:45 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:46 CH
33,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,89%)
Tham chiếu
33,70
Mở cửa
32,90
Cao nhất
33,80
Thấp nhất
32,90
Khối lượng
28.800
KLTB 10 ngày
17.560
Cao nhất 52 tuần
38,70
Thấp nhất 52 tuần
17,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Trị
Thành viên HĐQT Trần Tường Anh
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Hải
Thành viên HĐQT Phạm Văn Tân
Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Bình
Thành viên HĐQT Lê Quốc Ân
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Kim Khanh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Ngọc Cách
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thanh Sơn
Tổng giám đốc Nguyễn Văn Hải
Phó Tổng giám đốc Trần Tường Anh
Phó Tổng giám đốc Trần Thị Hòa Châu
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Bình
Phó Tổng giám đốc Hoàng Thùy Oanh
Giám đốc Phạm Ngọc Trung
Giám đốc Phan Văn Phước
Giám đốc Phan Quang Long
Giám đốc Nguyễn Văn Cường
Giám đốc Nguyễn Phước Hoàng
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Tường Long