• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 6:36:29 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:46 CH
33,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,89%)
Tham chiếu
33,70
Mở cửa
32,90
Cao nhất
33,80
Thấp nhất
32,90
Khối lượng
28.800
KLTB 10 ngày
17.560
Cao nhất 52 tuần
38,70
Thấp nhất 52 tuần
17,50
HTG - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
17/01/2022 Phan Văn Phước Giám đốc Đăng ký bán 24.500 Biểu đồ
26/11/2021 Nguyễn Văn Cường Giám đốc Bán 60.000 Biểu đồ
24/11/2021 Nguyễn Ngọc Bình Thành viên HĐQT Bán 50.000 Biểu đồ
16/11/2021 Nguyễn Văn Cường Giám đốc Đăng ký bán 60.000 Biểu đồ
05/11/2021 Nguyễn Ngọc Bình Thành viên HĐQT Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
03/08/2021 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT Mua 91.000 Biểu đồ
06/07/2021 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 150.000 Biểu đồ
23/10/2020 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT Mua 130.600 Biểu đồ
24/09/2020 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 150.000 Biểu đồ
07/07/2020 Phạm Thị Mỹ --- Mua 148.659 Biểu đồ
07/07/2020 Phạm Thị Mỹ --- Đăng ký mua 148.659 Biểu đồ
10/01/2020 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT Mua 94.547 Biểu đồ
16/12/2019 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 180.000 Biểu đồ
16/08/2018 Nguyễn Thị Huệ --- Mua 333 Biểu đồ
16/08/2018 Nguyễn Thị Huệ --- Đăng ký mua 333 Biểu đồ
15/06/2018 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT Mua 73.561 Biểu đồ
07/06/2018 Nguyễn Văn Cường Giám đốc Bán 69.059 Biểu đồ
18/05/2018 Nguyễn Văn Cường Giám đốc Đăng ký bán 70.000 Biểu đồ
18/05/2018 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
07/05/2018 Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT Mua 50.000 Biểu đồ