• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 5:18:22 SA - Mở cửa
Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:46 CH
33,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,89%)
Tham chiếu
33,70
Mở cửa
32,90
Cao nhất
33,80
Thấp nhất
32,90
Khối lượng
28.800
KLTB 10 ngày
17.560
Cao nhất 52 tuần
38,70
Thấp nhất 52 tuần
17,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 64,96%
Sở hữu nước ngoài 0,00%
Sở hữu khác 35,04%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập đoàn Dệt may Việt Nam --- 14.615.621 64,96% 31/12/2020
Nguyễn Đức Trị Chủ tịch HĐQT 659.649 2,93% 06/08/2021
Nguyễn Ngọc Bình Thành viên HĐQT 279.247 1,18% 04/11/2021
Phạm Thị Mỹ --- 182.540 0,81% 30/06/2021
Trần Tường Anh Thành viên HĐQT 140.669 0,63% 30/06/2021
Nguyễn Thị Huệ --- 97.542 0,43% 31/12/2019
Hoàng Thùy Oanh Phó Tổng giám đốc 79.139 0,35% 30/06/2021
Phạm Văn Tân Thành viên HĐQT 70.730 0,31% 30/06/2021
Nguyễn Văn Cường Giám đốc 62.726 0,27% 01/12/2021
Phạm Ngọc Trung Giám đốc 60.815 0,27% 30/06/2021
Phan Quang Long Giám đốc 58.845 0,26% 30/06/2021
Phan Văn Phước Giám đốc 57.748 0,24% 13/01/2022
Nguyễn Thanh Sơn Thành viên Ban kiểm soát 44.134 0,20% 30/06/2021
Trần Thị Hòa Châu Phó Tổng giám đốc 34.020 0,15% 30/06/2021
Nguyễn Văn Hải Tổng giám đốc 31.333 0,14% 30/06/2021
Nguyễn Văn Phước --- 24.598 0,11% 30/06/2021
Nguyễn Thị Kim Khanh Trưởng ban kiểm soát 19.685 0,09% 30/06/2021
Nguyễn Thị Hoàng Nghĩa --- 16.913 0,08% 30/06/2021
Nguyễn Phước Hoàng Giám đốc 15.448 0,07% 30/06/2021
Lê Thị Bích Mẫn --- 13.394 0,06% 30/06/2021
Trần Tường --- 1.788 0,01% 30/06/2021
Nguyễn Thị Tường Long Kế toán trưởng 500 0,00% 30/06/2021