• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.393,80 -1,53/-0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.393,80   -1,53/-0,11%  |   HNX-INDEX   388,29   +1,29/+0,33%  |   UPCOM-INDEX   99,68   +0,08/+0,08%  |   VN30   1.505,03   -2,16/-0,14%  |   HNX30   606,93   -1,73/-0,28%
20 Tháng Mười 2021 5:02:35 CH - Mở cửa
CTCP Tasco (HUT : HNX)
Cập nhật ngày 20/10/2021
3:03:39 CH
10,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
10,50
Mở cửa
10,50
Cao nhất
10,70
Thấp nhất
10,30
Khối lượng
1.933.300
KLTB 10 ngày
2.098.580
Cao nhất 52 tuần
11,00
Thấp nhất 52 tuần
2,30
19/10 HUT: Nguyễn Dĩnh Siêu - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 239.440 CP - HNX
11/10 HUT: Lê Thị Ngọc - Thành viên BKS - đăng ký bán 92.486 CP - HNX
11/10 HUT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
04/10 HUT: Thay đổi nhân sự - HNX
24/09 HUT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
24/09 HUT: Thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty Cổ phần Tasco - HNX
17/09 HUT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 - HNX
14/09 HUT: Đính chính Nghị quyết số 26/2021/NQ-HĐQT về việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ - HNX
12/09 HUT: Thông qua KH tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 - HNX
08/09 HUT: Tasco chào bán 80 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 6 cá nhân, rót 500 tỷ đồng vào VETC - VietNam Finance
08/09 HUT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/09 HUT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
06/09 HUT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
26/08 HUT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
30/07 HUT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
30/07 HUT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
29/07 HUT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
08/07 HUT: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
30/06 HUT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
25/06 HUT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  48.000 11,10 6,73%
ATB  0 2,30 0,00%
B82  0 2,30 0,00%
BAX  5.200 75,50 0,00%
BCE  1.623.900 16,35 6,86%
BCM  291.200 44,80 0,56%
BHT  0 14,20 0,00%
BMN  300 11,70 39,29%
BOT  100 48,00 1,27%
BVL  100 21,50 -0,46%