• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 11:19:04 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Công nghệ HVC (HVH : HOSE)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:15 CH
8,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,60%)
Tham chiếu
8,35
Mở cửa
8,35
Cao nhất
8,45
Thấp nhất
8,20
Khối lượng
373.600
KLTB 10 ngày
884.990
Cao nhất 52 tuần
13,50
Thấp nhất 52 tuần
7,40
28/07 HVH: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
01/07 HVH: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
30/06 HVH: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
24/06 HVH: Thông báo về cơ cấu BKS mới từ ngày 23/06/2021 - HOSE
22/06 HVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Hữu Đông - HOSE
21/06 HVH: Nghị quyết, Biên bản họp và các báo cáo, tở trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
08/06 HVH: Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm và bổ sung ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
07/06 HVH: Thông báo đơn từ nhiệm Thành viên BKS - HOSE
24/05 HVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Hữu Đông - HOSE
11/05 HVH: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
27/04 HVH: Thông báo thời gian, địa điểm và link cung cấp tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
23/04 HVH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đỗ Huy Cường - HOSE
20/04 HVH: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết - HOSE
20/04 HVH: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
20/04 HVH: Quyết định thay đổi niêm yết - HOSE
19/04 HVH: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền - HOSE
07/04 HVH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chứng khoán ra công chúng - HOSE
07/04 HVH: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đỗ Huy Cường - HOSE
05/04 HVH: Nghị quyết HĐQT về thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 - HOSE
26/03 HVH: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21 và link điều lệ sửa đổi - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 11,00 0,00%
ATB  0 1,50 0,00%
B82  0 0,90 0,00%
BAX  2.000 66,00 0,30%
BCE  23.400 10,70 0,00%
BCM  229.600 41,50 2,34%
BHT  0 13,30 0,00%
BMN  0 15,80 0,00%
BOT  600 48,90 0,00%
BVL  1.700 25,00 8,70%