• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
23 Tháng Sáu 2021 10:03:40 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN : HOSE)
Cập nhật ngày 23/06/2021
2:53:00 CH
27,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,35 (-1,27%)
Tham chiếu
27,55
Mở cửa
27,55
Cao nhất
27,55
Thấp nhất
27,10
Khối lượng
1.319.800
KLTB 10 ngày
1.110.600
Cao nhất 52 tuần
34,20
Thấp nhất 52 tuần
21,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Đặng Ngọc Hòa
Thành viên HĐQT Lê Trường Giang
Thành viên HĐQT Dương Trí Thành
Thành viên HĐQT Tạ Mạnh Hùng
Thành viên HĐQT Tomoji Ishii
Thành viên HĐQT Lê Hồng Hà
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thị Thiên Kim
Thành viên Ban kiểm soát Lại Hữu Phước
Thành viên Ban kiểm soát Mai Hữu Thọ
Tổng giám đốc Lê Hồng Hà
Phó Tổng giám đốc Đinh Văn Tuấn
Phó Tổng giám đốc Trịnh Ngọc Thành
Phó Tổng giám đốc Trịnh Hồng Quang
Phó Tổng giám đốc Đặng Ngọc Hòa
Phó Tổng giám đốc Tô Ngọc Giang
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thái Trung
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Chiến Thắng
Kế toán trưởng Trần Thanh Hiền
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Xuân Thủy