• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.376,87 -3,10/-0,22%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.376,87   -3,10/-0,22%  |   HNX-INDEX   315,80   -1,29/-0,41%  |   UPCOM-INDEX   90,04   -0,06/-0,07%  |   VN30   1.489,53   +0,29/+0,02%  |   HNX30   498,07   -4,02/-0,80%
23 Tháng Sáu 2021 10:40:44 CH - Mở cửa
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN : HOSE)
Cập nhật ngày 23/06/2021
2:53:00 CH
27,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,35 (-1,27%)
Tham chiếu
27,55
Mở cửa
27,55
Cao nhất
27,55
Thấp nhất
27,10
Khối lượng
1.319.800
KLTB 10 ngày
1.110.600
Cao nhất 52 tuần
34,20
Thấp nhất 52 tuần
21,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
23/06/2021 -0,35/-1,27% 27,55 27,55 27,10 27,20 27,30 27,20 1.319.800
22/06/2021 -0,15/-0,54% 28,30 28,30 27,55 27,55 27,88 27,55 1.229.800
21/06/2021 +0,60/+2,21% 27,00 28,00 26,80 27,70 27,45 27,70 1.556.500
18/06/2021 +0,20/+0,74% 26,90 27,40 26,60 27,10 26,85 27,10 2.310.900
17/06/2021 -0,65/-2,36% 26,10 27,00 26,10 26,90 26,66 26,90 1.635.800
16/06/2021 -0,50/-1,78% 28,05 28,10 27,50 27,55 27,77 27,55 1.560.600
15/06/2021 +0,05/+0,18% 28,00 28,30 27,95 28,05 28,11 28,05 2.075.200
14/06/2021 -0,50/-1,75% 28,70 28,70 27,90 28,00 28,17 28,00 1.418.700
11/06/2021 +1,50/+5,56% 27,05 28,50 26,50 28,50 27,52 28,50 1.740.900
10/06/2021 -0,35/-1,28% 27,30 27,30 26,90 27,00 27,02 27,00 1.816.800
09/06/2021 +0,25/+0,92% 27,10 27,35 27,00 27,35 27,22 27,35 1.045.800
08/06/2021 +0,50/+1,88% 27,20 27,50 26,80 27,10 27,31 27,10 1.617.100
07/06/2021 0,00 / 0,00% 26,60 26,70 26,35 26,60 26,60 26,60 2.606.500
04/06/2021 -0,40/-1,48% 26,50 26,80 26,45 26,60 26,55 26,60 1.149.700
03/06/2021 -0,40/-1,46% 27,40 27,45 26,80 27,00 27,02 27,00 1.146.200
02/06/2021 +1,75/+6,82% 25,70 27,40 25,50 27,40 26,08 27,40 2.933.400
01/06/2021 -0,20/-0,77% 25,80 25,85 25,60 25,65 25,78 25,65 1.036.100
31/05/2021 -0,35/-1,34% 26,00 26,15 25,80 25,85 25,87 25,85 707.200
28/05/2021 +0,10/+0,38% 26,10 26,40 26,05 26,20 26,10 26,20 1.288.800
27/05/2021 -0,40/-1,51% 26,40 26,50 26,00 26,10 26,24 26,10 1.393.900