• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.377,77 +17,85/+1,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:04:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.377,77   +17,85/+1,31%  |   HNX-INDEX   318,73   +1,66/+0,52%  |   UPCOM-INDEX   90,22   +0,67/+0,75%  |   VN30   1.481,30   +19,39/+1,33%  |   HNX30   505,52   +2,91/+0,58%
20 Tháng Sáu 2021 1:30:44 SA - Mở cửa
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (HVN : HOSE)
Cập nhật ngày 18/06/2021
3:04:59 CH
27,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,74%)
Tham chiếu
26,90
Mở cửa
26,90
Cao nhất
27,40
Thấp nhất
26,60
Khối lượng
2.310.900
KLTB 10 ngày
1.197.430
Cao nhất 52 tuần
34,20
Thấp nhất 52 tuần
21,20
HVN - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
30/05/2019 Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP --- Mua 10.000 Biểu đồ
08/05/2019 Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP --- Đăng ký mua 30.000 Biểu đồ
18/03/2019 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam --- Bán 2.305.719 Biểu đồ
12/03/2019 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam --- Đăng ký bán 2.305.719 Biểu đồ
14/12/2018 Bộ Giao Thông Vận tải --- Mua 164.730.291 Biểu đồ
31/07/2018 Bộ Giao Thông Vận tải --- Đăng ký mua 164.730.291 Biểu đồ
29/06/2018 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam --- Mua 2.305.719 Biểu đồ
29/06/2018 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam --- Đăng ký mua 2.305.719 Biểu đồ
01/06/2018 Bộ Giao Thông Vận tải --- Bán quyền mua 0 Biểu đồ
23/05/2018 Bộ Giao Thông Vận tải --- Đăng ký bán quyền mua 371.533.127 Biểu đồ
08/02/2018 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam --- Bán 7.600.000 Biểu đồ
24/01/2018 Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam --- Đăng ký bán 7.600.000 Biểu đồ
20/04/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam --- Bán 0 Biểu đồ
11/04/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam --- Bán 0 Biểu đồ
23/03/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam --- Đăng ký bán 21.000.000 Biểu đồ
14/03/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam --- Đăng ký bán 3.800.000 Biểu đồ
07/03/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam --- Bán 0 Biểu đồ
01/03/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam --- Bán 21.000.000 Biểu đồ
20/02/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam --- Bán 3.800.000 Biểu đồ
07/02/2017 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam --- Bán 760.000 Biểu đồ