• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 908,27 -0,31/-0,03%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    908,27   -0,31/-0,03%  |   HNX-INDEX   131,52   -0,19/-0,14%  |   UPCOM-INDEX   61,29   +0,28/+0,47%  |   VN30   854,71   +1,50/+0,18%  |   HNX30   244,76   +0,53/+0,22%
25 Tháng Chín 2020 8:10:43 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC : HOSE)
Cập nhật ngày 25/09/2020
3:10:15 CH
21,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
21,70
Mở cửa
21,70
Cao nhất
21,80
Thấp nhất
21,10
Khối lượng
213.050
KLTB 10 ngày
238.542
Cao nhất 52 tuần
24,05
Thấp nhất 52 tuần
19,05
18/09 IBC: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 - HOSE
22/08 IBC: Ông Nguyễn Ngọc Thủy mua lại trái phiếu chuyển đổi Apax Holdings từ quỹ Hàn - Người đồng hành
20/08 IBC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch mua trái phiếu chuyển đổi của công ty - HOSE
05/08 IBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ - HOSE
03/08 IBC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2020 so với quý 2/2019 - HOSE
27/07 IBC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2020 - HOSE
09/07 IBC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 - HOSE
06/07 HVN: Cổ phiếu được cấp margin trở lại từ quý III - Người đồng hành
06/07 IBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nhóm cổ đông lớn - HOSE
06/07 IBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của nhóm cổ đông lớn - HOSE
01/07 IBC: Tăng vốn điều lệ lên 1.016 tỷ đồng, đầu tư mạnh vào giáo dục ứng dụng công nghệ cao - BizLive
01/07 IBC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 - HOSE
30/06 IBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nhóm cổ đông có liên quan đến người nội bộ - HOSE
30/06 IBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của nhóm cổ đông có liên quan đến người nội bộ - HOSE
29/06 IBC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Ngọc Thủy - HOSE
29/06 IBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Ngọc Thủy - HOSE
26/06 IBC sẽ trả nợ gốc vay bằng cách nào? - Thời báo kinh doanh
23/06 IBC: Thông báo điều chỉnh thời gian bỏ phiếu điện tử kèm hướng dẫn bỏ phiếu - HOSE
22/06 IBC: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 - HOSE
18/06 IBC: Thông báo thay đổi nội dung dịch vụ Bỏ phiếu điện tử - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BCG  444.530 7,96 -1,73%
HSA  600 31,60 0,00%
IPA  11.000 15,50 13,14%