• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 925,47 +6,39/+0,70%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    925,47   +6,39/+0,70%  |   HNX-INDEX   135,34   +0,97/+0,73%  |   UPCOM-INDEX   62,85   +0,11/+0,18%  |   VN30   892,55   +5,87/+0,66%  |   HNX30   247,71   +1,41/+0,57%
31 Tháng Mười 2020 5:24:23 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC : HOSE)
Cập nhật ngày 30/10/2020
3:10:14 CH
21,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,47%)
Tham chiếu
21,20
Mở cửa
21,20
Cao nhất
21,45
Thấp nhất
21,20
Khối lượng
218.840
KLTB 10 ngày
155.935
Cao nhất 52 tuần
24,05
Thấp nhất 52 tuần
19,05
IBC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
09/07/2020 Valuesys Tem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund --- Đăng ký bán 2 Biểu đồ
09/07/2020 Valuesys Tem Dae Kwang A Investment - Private Investment Fund --- Đăng ký bán 7 Biểu đồ
02/07/2020 Valuesys Tem Dae Kwang A Investment - Private Investment Fund --- Đăng ký bán 1.527.900 Biểu đồ
02/07/2020 Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch HĐQT Mua 2.248.300 Biểu đồ
02/07/2020 Valuesys Tem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund --- Đăng ký bán 720.400 Biểu đồ
02/07/2020 Valuesys Tem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund --- Bán 720.400 Biểu đồ
02/07/2020 Valuesys Tem Dae Kwang A Investment - Private Investment Fund --- Bán 1.527.900 Biểu đồ
01/07/2020 Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 2.248.300 Biểu đồ
26/06/2020 Valuesys Tem Dae Kwang A Investment - Private Investment Fund --- Bán 1.960.580 Biểu đồ
26/06/2020 Valuesys Tem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund --- Bán 924.170 Biểu đồ
25/06/2020 Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch HĐQT Mua 2.884.750 Biểu đồ
29/05/2020 Valuesys Tem Dae Kwang A Investment - Private Investment Fund --- Đăng ký bán 3.488.480 Biểu đồ
29/05/2020 Valuesys Tem Dae Kwang A Investment - Private Investment Fund --- Đăng ký bán 3.488.480 Biểu đồ
29/05/2020 Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch HĐQT Đăng ký mua 5.133.050 Biểu đồ
29/05/2020 Valuesys Tem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund --- Bán 411.100 Biểu đồ
29/05/2020 Valuesys Tem Dae Kwang A Investment - Private Investment Fund --- Bán 872.200 Biểu đồ
29/05/2020 Valuesys Tem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund --- Đăng ký bán 1.644.570 Biểu đồ
29/05/2020 Valuesys Tem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund --- Đăng ký bán 1.644.570 Biểu đồ
24/04/2020 Valuesys Tem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund --- Mua 1.644.572 Biểu đồ
24/04/2020 Shinhan Bank Co., Ltd --- Bán 5.133.059 Biểu đồ