• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 950,80 -10,46/-1,09%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:10:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    950,80   -10,46/-1,09%  |   HNX-INDEX   139,03   -2,67/-1,88%  |   UPCOM-INDEX   63,57   -0,34/-0,53%  |   VN30   919,56   -10,74/-1,15%  |   HNX30   256,49   -5,68/-2,17%
26 Tháng Mười 2020 11:19:10 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư Apax Holdings (IBC : HOSE)
Cập nhật ngày 26/10/2020
3:10:14 CH
21,65 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,23%)
Tham chiếu
21,70
Mở cửa
21,60
Cao nhất
21,70
Thấp nhất
21,40
Khối lượng
322.810
KLTB 10 ngày
172.754
Cao nhất 52 tuần
24,05
Thấp nhất 52 tuần
19,05
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 18,53%
Sở hữu khác 81,47%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
CTCP Tập đoàn Giáo dục EGROUP --- 54.389.999 66,66% 30/06/2020
Nguyễn Ngọc Thủy Chủ tịch HĐQT 5.133.050 6,29% 03/07/2020
Trần Thanh Hải --- 2.220.000 2,72% 30/06/2020
Vũ Cẩm La Hương Tổng giám đốc 2.068.780 2,54% 30/06/2020
Quách Mạnh Hào Thành viên HĐQT 1.110.000 1,36% 30/06/2020
Nguyễn Mạnh Phú Kế toán trưởng 1.094.460 1,34% 31/12/2019
Nguyễn Xuân Lâm --- 1.000.000 1,45% 24/11/2016
Trần Ngọc Sơn --- 444.960 0,65% 18/08/2017
Trần Thị Minh Huệ --- 20.000 0,03% 31/12/2016
Vũ Đông Hải --- 18.237 0,02% 30/06/2020
Trần Quốc Phổ --- 10.000 0,01% 31/12/2016
Trần Thị Lưu --- 10.000 0,01% 31/12/2016
Tô Lan Phương --- 10.000 0,01% 31/12/2016
Nguyễn Thị Kim Thanh --- 5.000 0,01% 31/12/2016
Hoàng Thị Tuyết Nhung --- 5.000 0,01% 08/02/2017
Nguyễn Văn Sơn --- 1.217 0,00% 30/06/2020
Dương Văn Thành --- 1.000 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Thị Hải --- 300 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Trọng Quỳnh Thành viên HĐQT 217 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Thị Dung --- 217 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Mạnh Tùng --- 217 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Thị Vân --- 217 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Hương Lan --- 217 0,00% 30/06/2020
Nguyễn Minh Đức --- 200 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Trọng Vũ --- 196 0,00% 31/12/2018
Đào Công Quỳnh --- 100 0,00% 31/12/2016
Nguyễn Như Mạnh --- 100 0,00% 31/12/2016
Trần Thị Thanh Hà --- 100 0,00% 07/02/2017
Nguyễn Hữu Hòa --- 100 0,00% 07/02/2017
Valuesys Tem Dae Kwang A Investment - Private Investment Fund --- 7 0,00% 06/07/2020
Valuesys Tem Global Mezzanine Investment - Private Investment Fund --- 2 0,00% 06/07/2020