• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.425,10 +2,08/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:44:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.425,10   +2,08/+0,15%  |   HNX-INDEX   406,52   +2,16/+0,53%  |   UPCOM-INDEX   103,12   +0,45/+0,44%  |   VN30   1.517,98   +1,52/+0,10%  |   HNX30   647,27   +7,22/+1,13%
28 Tháng Mười 2021 9:53:56 SA - Mở cửa
CTCP Xây dựng công nghiệp - ICC (ICC : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/10/2021
9:45:02 SA
31,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,64%)
Tham chiếu
30,50
Mở cửa
33,00
Cao nhất
33,00
Thấp nhất
31,00
Khối lượng
200
KLTB 10 ngày
30
Cao nhất 52 tuần
40,30
Thấp nhất 52 tuần
30,20
06/10 ICC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
07/09 ICC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
30/07 ICC: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã bán 500 CP - HNX
23/06 ICC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
15/06 ICC: Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký bán 7.000 CP - HNX
17/05 ICC: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
29/04 ICC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
28/04 ICC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ Thường niên 2021 - HNX
01/04 ICC: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
15/03 ICC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
21/10 ICC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
25/08 ICC: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán - HNX
08/07 ICC: Thay đổi nhân sự - HNX
01/07 ICC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
04/06 ICC: Thay đổi nhân sự - HNX
27/05 ICC: Báo cáo thường niên 2019 - HNX
06/05 ICC: Báo cáo tài chính năm 2019 - HNX
29/04 ICC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - HNX
28/10 ICC: Đỗ Xuân Đức - Phó Giám đốc - đã bán 17.600 CP - HNX
22/10 ICC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 12,30 0,00%
ATB  0 2,60 0,00%
B82  0 2,60 0,00%
BAX  3.700 69,00 0,00%
BCE  252.900 20,40 -0,24%
BCM  192.600 50,80 1,60%
BHT  0 15,10 0,00%
BMN  0 13,40 0,00%
BOT  0 52,90 0,00%
BVL  800 20,80 4,00%