• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 4:24:11 SA - Mở cửa
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
16,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-1,53%)
Tham chiếu
16,35
Mở cửa
16,05
Cao nhất
16,25
Thấp nhất
16,00
Khối lượng
76.800
KLTB 10 ngày
73.030
Cao nhất 52 tuần
25,90
Thấp nhất 52 tuần
15,05
19/05 ICT: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 - HOSE
10/05 ICT: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
28/04 ICT: Giải trình thay đổi LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
18/04 ICT: Báo cáo thường niên năm 2021 - HOSE
13/04 ICT: Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền - HOSE
07/04 ICT: Viễn thông – Tin học Bưu điện (ICT) chia cổ tức 13% bằng tiền mặt - Đầu tư chứng khoán
31/03 ICT: Giải trình biến động LNST BCTC kiểm toán năm 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
30/03 ICT: Nghị quyết HĐQT về việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HOSE
30/03 ICT: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2021 - HOSE
27/01 ICT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 - HOSE
27/01 ICT: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
20/12 ICT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thế Thịnh - HOSE
03/12 ICT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Ngọc Sơn - HOSE
16/11 ICT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thế Thịnh - HOSE
15/11 ICT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Thế Thịnh - HOSE
01/11 ICT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền - HOSE
28/10 ICT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Ngọc Sơn - HOSE
28/10 ICT: Giải trình chênh lệch LNST quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
15/10 ICT: Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 - HOSE
08/10 ICT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Thế Thịnh - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
CKV  0 21,10 0,00%
KST  0 16,40 0,00%
LTC  100 3,40 -2,86%
MFS  2.400 30,10 -1,31%
PMJ  0 23,10 0,00%
PMT  0 8,90 0,00%
SAM  670.200 11,80 1,29%
SMT  11.300 13,70 2,24%
TEL  0 14,00 0,00%