• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 6:08:23 CH - Mở cửa
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
19,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,52%)
Tham chiếu
19,15
Mở cửa
19,00
Cao nhất
19,15
Thấp nhất
19,00
Khối lượng
39.000
KLTB 10 ngày
77.210
Cao nhất 52 tuần
25,90
Thấp nhất 52 tuần
16,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
27/01/2022 -0,10/-0,52% 19,00 19,15 19,00 19,05 19,03 19,05 39.000
26/01/2022 +0,30/+1,59% 19,00 19,20 18,90 19,15 18,96 19,15 78.200
25/01/2022 +0,05/+0,27% 18,80 18,85 18,70 18,85 18,77 18,85 58.800
24/01/2022 -0,55/-2,84% 19,45 19,45 18,80 18,80 19,00 18,80 48.800
21/01/2022 -0,05/-0,26% 19,50 19,50 18,90 19,35 19,15 19,35 28.200
20/01/2022 +0,70/+3,74% 18,70 19,40 18,50 19,40 18,83 19,40 50.700
19/01/2022 0,00 / 0,00% 18,65 19,00 18,60 18,70 18,71 18,70 54.300
18/01/2022 -0,60/-3,11% 19,10 19,10 18,70 18,70 18,90 18,70 132.100
17/01/2022 -0,20/-1,03% 19,50 19,70 19,10 19,30 19,43 19,30 122.600
14/01/2022 -0,10/-0,51% 19,60 19,60 19,00 19,50 19,27 19,50 159.400
13/01/2022 -0,20/-1,01% 19,80 20,00 19,50 19,60 19,63 19,60 119.300
12/01/2022 -0,20/-1,00% 20,00 20,00 19,50 19,80 19,79 19,80 127.400
11/01/2022 -0,10/-0,50% 20,00 20,15 19,90 20,00 20,00 20,00 87.500
10/01/2022 -0,60/-2,90% 20,60 20,60 20,10 20,10 20,21 20,10 83.800
07/01/2022 -0,20/-0,96% 21,10 21,10 20,70 20,70 20,88 20,70 63.500
06/01/2022 +0,25/+1,21% 20,80 21,20 20,60 20,90 20,90 20,90 136.700
05/01/2022 +0,50/+2,48% 20,25 20,80 20,10 20,65 20,39 20,65 146.600
04/01/2022 +0,15/+0,75% 20,20 20,30 20,00 20,15 20,12 20,15 104.500
31/12/2021 -0,20/-0,99% 20,20 20,20 19,90 20,00 20,01 20,00 69.400
30/12/2021 0,00 / 0,00% 20,00 20,20 19,80 20,20 19,97 20,20 123.600