• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 4:34:12 SA - Mở cửa
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT : HOSE)
Cập nhật ngày 03/12/2021
2:51:36 CH
20,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,25 (-1,23%)
Tham chiếu
20,25
Mở cửa
20,40
Cao nhất
20,40
Thấp nhất
20,00
Khối lượng
127.400
KLTB 10 ngày
175.400
Cao nhất 52 tuần
30,00
Thấp nhất 52 tuần
16,00
ICT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
01/12/2021 Nguyễn Ngọc Sơn Kế toán trưởng Bán 33.700 Biểu đồ
19/11/2021 Nguyễn Thế Thịnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 282.232 Biểu đồ
12/11/2021 Nguyễn Thế Thịnh Thành viên HĐQT Bán 24.000 Biểu đồ
02/11/2021 Nguyễn Ngọc Sơn Kế toán trưởng Đăng ký bán 157.790 Biểu đồ
22/10/2021 Nguyễn Ngọc Sơn Kế toán trưởng Bán 2.000 Biểu đồ
13/10/2021 Nguyễn Thế Thịnh Thành viên HĐQT Đăng ký bán 306.232 Biểu đồ
23/09/2021 Nguyễn Ngọc Sơn Kế toán trưởng Đăng ký bán 159.790 Biểu đồ
04/02/2021 Nguyễn Xuân Chương --- Bán 36.000 Biểu đồ
25/01/2021 Phạm Ngọc Diệp --- Bán 20.000 Biểu đồ
25/01/2021 Nguyễn Trí Đức --- Bán 20.990 Biểu đồ
25/01/2021 Nguyễn Thị Phương Nga --- Bán 27.000 Biểu đồ
22/01/2021 Nguyễn Thị Thúy --- Đăng ký bán 74.926 Biểu đồ
11/01/2021 Nguyễn Xuân Chương --- Đăng ký bán 36.000 Biểu đồ
29/12/2020 Nguyễn Thị Phương Nga --- Đăng ký bán 27.000 Biểu đồ
25/12/2020 Nguyễn Trí Đức --- Đăng ký bán 21.000 Biểu đồ
25/12/2020 Phạm Ngọc Diệp --- Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ