• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 5:26:16 SA - Mở cửa
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
19,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,26%)
Tham chiếu
19,40
Mở cửa
19,50
Cao nhất
19,50
Thấp nhất
18,90
Khối lượng
28.200
KLTB 10 ngày
96.530
Cao nhất 52 tuần
26,00
Thấp nhất 52 tuần
16,00
Giá đóng cửa ngày 11/01/2021
28,80 +1,80/+6,67%
Mở cửa 27,00
Cao nhất 28,80
Thấp nhất 27,00
Khối lượng 473.700
Giá điều chỉnh 27,57
Giá quá khứ của ICT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
11/01/2021 +1,80 / +6,67% 27,00 28,80 27,00 28,80 27,67 27,57 473.700
08/01/2021 +0,20 / +0,75% 26,80 27,00 26,75 27,00 26,89 25,85 50.500
07/01/2021 -0,20 / -0,74% 27,00 27,00 26,60 26,80 26,76 25,66 125.200
06/01/2021 -0,20 / -0,74% 27,20 27,30 27,00 27,00 27,15 25,85 149.700
05/01/2021 -0,30 / -1,09% 27,50 27,50 27,10 27,20 27,50 26,04 96.100
04/01/2021 +0,60 / +2,23% 27,20 28,00 27,00 27,50 27,25 26,33 163.400
31/12/2020 +0,20 / +0,75% 26,50 27,20 26,20 26,90 26,75 25,75 34.630
30/12/2020 -0,10 / -0,37% 27,00 27,10 26,40 26,70 26,71 25,56 38.730
29/12/2020 -0,45 / -1,65% 28,00 28,00 26,60 26,80 26,96 25,66 71.960
28/12/2020 +1,75 / +6,86% 26,00 27,25 26,00 27,25 27,09 26,09 280.830
25/12/2020 0,00 / 0,00% 25,00 25,80 25,00 25,50 25,43 24,41 148.260
24/12/2020 -0,10 / -0,39% 26,30 26,45 24,40 25,50 25,44 24,41 114.880
23/12/2020 +1,65 / +6,89% 23,90 25,60 23,80 25,60 25,27 24,51 301.790
22/12/2020 0,00 / 0,00% 23,90 24,00 23,40 23,95 23,73 22,93 122.010
21/12/2020 -0,05 / -0,21% 24,00 24,10 23,80 23,95 23,94 22,93 115.240
18/12/2020 0,00 / 0,00% 24,00 24,30 23,70 24,00 24,01 22,98 101.790
17/12/2020 +0,05 / +0,21% 23,80 24,20 23,70 24,00 23,87 22,98 122.550
16/12/2020 +0,05 / +0,21% 24,60 24,60 23,90 23,95 24,01 22,93 69.270
15/12/2020 +0,20 / +0,84% 23,70 24,00 23,70 23,90 23,76 22,88 160.960
14/12/2020 +0,80 / +3,49% 22,90 23,95 22,80 23,70 23,41 22,69 173.240
11/12/2020 -0,30 / -1,29% 23,10 23,40 22,80 22,90 23,07 21,92 90.850
10/12/2020 -0,70 / -2,93% 23,80 23,90 23,00 23,20 23,29 22,21 59.050
09/12/2020 -0,40 / -1,65% 24,20 24,30 23,60 23,90 23,72 22,88 133.880
08/12/2020 +1,50 / +6,58% 22,80 24,30 22,70 24,30 23,41 23,26 205.160
07/12/2020 +0,10 / +0,44% 22,40 22,80 22,30 22,80 22,54 21,83 190.220
04/12/2020 -0,45 / -1,94% 23,00 23,20 22,20 22,70 22,57 21,73 157.720
03/12/2020 -0,25 / -1,07% 23,50 24,00 23,10 23,15 23,28 22,16 46.750
02/12/2020 +0,75 / +3,31% 24,20 24,20 23,00 23,40 23,49 22,40 150.560
01/12/2020 +1,45 / +6,84% 20,60 22,65 20,60 22,65 22,51 21,68 637.320
30/11/2020 -0,10 / -0,47% 20,85 22,00 20,85 21,20 21,57 20,30 116.950