• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 4:53:11 SA - Mở cửa
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT : HOSE)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
19,35 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,26%)
Tham chiếu
19,40
Mở cửa
19,50
Cao nhất
19,50
Thấp nhất
18,90
Khối lượng
28.200
KLTB 10 ngày
96.530
Cao nhất 52 tuần
26,00
Thấp nhất 52 tuần
16,00
Giá đóng cửa ngày 22/10/2021
22,30 -0,20/-0,89%
Mở cửa 22,85
Cao nhất 22,85
Thấp nhất 22,25
Khối lượng 134.300
Giá điều chỉnh 22,11
Giá quá khứ của ICT
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/10/2021 -0,20 / -0,89% 22,85 22,85 22,25 22,30 22,46 22,11 134.300
21/10/2021 -0,05 / -0,22% 22,55 22,70 22,20 22,50 22,48 22,31 44.000
20/10/2021 +0,50 / +2,27% 22,00 23,25 22,00 22,55 22,65 22,36 221.800
19/10/2021 -0,35 / -1,56% 21,95 22,40 21,95 22,05 22,10 21,87 190.500
18/10/2021 -0,60 / -2,61% 23,65 23,65 22,40 22,40 22,55 22,21 243.200
15/10/2021 -0,30 / -1,29% 23,20 23,70 22,90 23,00 23,14 22,81 159.900
14/10/2021 +0,55 / +2,42% 22,75 24,00 22,50 23,30 23,09 23,11 335.700
13/10/2021 +0,30 / +1,34% 22,45 22,90 22,20 22,75 22,44 22,56 152.100
12/10/2021 -0,80 / -3,44% 23,10 23,10 22,10 22,45 22,56 22,26 189.100
11/10/2021 -0,05 / -0,21% 23,00 23,30 22,80 23,25 23,14 23,06 140.700
08/10/2021 -0,25 / -1,06% 23,50 23,50 23,10 23,30 23,21 23,11 128.300
07/10/2021 +0,15 / +0,64% 23,80 24,20 23,40 23,55 23,73 23,35 273.600
06/10/2021 +1,40 / +6,36% 22,00 23,40 22,00 23,40 22,78 23,20 217.700
05/10/2021 -0,20 / -0,90% 22,20 22,20 21,95 22,00 22,07 21,82 98.200
04/10/2021 -0,50 / -2,20% 22,75 22,75 21,80 22,20 22,15 22,01 133.200
01/10/2021 +0,10 / +0,44% 22,60 23,00 22,30 22,70 22,65 22,51 125.800
30/09/2021 0,00 / 0,00% 23,60 23,60 22,35 22,60 22,65 22,41 74.100
29/09/2021 +1,45 / +6,86% 21,15 22,60 21,05 22,60 22,04 22,41 158.600
28/09/2021 -0,35 / -1,63% 21,00 21,60 20,30 21,15 20,93 20,97 203.500
27/09/2021 -1,50 / -6,52% 23,00 23,80 21,40 21,50 21,91 21,32 340.700
24/09/2021 -0,60 / -2,54% 23,60 23,75 22,90 23,00 23,22 22,81 241.600
23/09/2021 0,00 / 0,00% 23,60 25,20 23,20 23,60 24,17 23,40 346.100
22/09/2021 -0,60 / -2,48% 24,40 24,40 23,30 23,60 23,70 23,40 354.800
21/09/2021 -0,75 / -3,01% 23,80 24,60 23,30 24,20 23,91 24,00 400.600
20/09/2021 +0,70 / +2,89% 25,90 25,90 24,40 24,95 25,49 24,74 448.000
17/09/2021 +1,55 / +6,83% 23,00 24,25 23,00 24,25 24,10 24,05 868.700
16/09/2021 -0,30 / -1,30% 22,20 23,50 22,20 22,70 22,88 22,51 423.200
15/09/2021 -0,60 / -2,54% 23,95 24,30 21,95 23,00 23,43 22,81 733.700
14/09/2021 +1,50 / +6,79% 23,60 23,60 23,60 23,60 23,60 23,40 463.700
13/09/2021 +1,40 / +6,76% 21,50 22,10 21,20 22,10 21,91 21,92 795.900