• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.465,30 +22,51/+1,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.465,30   +22,51/+1,56%  |   HNX-INDEX   411,80   +2,49/+0,61%  |   UPCOM-INDEX   109,67   +1,83/+1,70%  |   VN30   1.492,81   +10,26/+0,69%  |   HNX30   737,59   +16,22/+2,25%
20 Tháng Giêng 2022 8:55:02 CH - Mở cửa
CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện (ICT : HOSE)
Cập nhật ngày 20/01/2022
3:05:03 CH
19,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+3,74%)
Tham chiếu
18,70
Mở cửa
18,70
Cao nhất
19,40
Thấp nhất
18,50
Khối lượng
50.700
KLTB 10 ngày
100.060
Cao nhất 52 tuần
26,40
Thấp nhất 52 tuần
16,00
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 31,43%
Sở hữu nước ngoài 0,46%
Sở hữu khác 68,11%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam --- 10.117.108 31,43% 30/06/2021
Đặng Anh Dũng --- 1.266.532 3,94% 30/06/2021
Nguyễn Trí Dũng Chủ tịch HĐQT 724.930 2,25% 30/06/2021
Tô Hoài Văn Phó Tổng giám đốc 534.239 1,66% 30/06/2021
Hoàng Anh Lộc Thành viên HĐQT 487.304 1,51% 30/06/2021
Lâm Nhị Hà Trưởng ban kiểm soát 353.742 1,10% 26/09/2019
Nguyễn Thành Hiếu Thành viên Ban kiểm soát 353.742 1,10% 30/06/2021
Lê Lưu Ngân --- 285.000 0,89% 30/06/2021
Nguyễn Thế Thịnh Thành viên HĐQT 282.232 0,88% 20/12/2021
Hoàng Kim Phượng --- 217.536 0,68% 30/06/2021
Phạm Văn Hạnh --- 185.300 0,58% 30/06/2021
Nguyễn Ngọc Sơn Kế toán trưởng 124.090 0,38% 03/12/2021
Hà Thanh Hải Tổng giám đốc 119.174 0,37% 30/06/2021
Lê Thị Hà Bình --- 99.040 0,31% 31/12/2020
Hoàng Anh Thư --- 97.604 0,30% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thúy --- 74.926 0,23% 30/06/2021
Phạm Văn Phùng --- 57.806 0,18% 30/06/2021
Tô Linh Lan --- 43.552 0,14% 30/06/2021
Tô Hạnh Trinh --- 43.160 0,13% 30/06/2021
Nguyễn Anh Tuấn --- 36.720 0,11% 30/06/2021
Nguyễn Xuân Chương --- 30.852 0,10% 30/06/2021
Lâm Hồng Kỳ --- 28.900 0,09% 30/06/2021
Nguyễn Thị Kim Dung --- 28.898 0,09% 30/06/2021
Lâm Tường Vân --- 26.000 0,08% 30/06/2021
Đinh Thị Vân Anh --- 19.506 0,06% 30/06/2021
Nguyễn Tuấn Nam --- 11.000 0,03% 30/06/2021
Nguyễn Thị Thủy --- 7.800 0,02% 31/12/2020
Nguyễn Trí Đức --- 876 0,00% 30/06/2021