• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 5:18:12 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
7,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,03 (-0,40%)
Tham chiếu
7,53
Mở cửa
7,53
Cao nhất
7,70
Thấp nhất
7,50
Khối lượng
3.021.700
KLTB 10 ngày
2.888.670
Cao nhất 52 tuần
8,27
Thấp nhất 52 tuần
4,81
30/08 IDI: Giải trình chênh lệch LNST HN 6 tháng năm 2021 so với cùng kỳ năm trước - HOSE
10/08 IDI: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty - HOSE
26/07 IDI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
10/06 Cổ phiếu thủy sản đồng loạt tăng trần - Người đồng hành
26/05 IDI: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
26/05 IDI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
04/05 IDI: Điều lệ công ty - HOSE
04/05 IDI: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
04/05 IDI: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
04/05 IDI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 - HOSE
29/04 IDI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/04 IDI: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
29/04 IDI: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
20/04 IDI: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
08/04 IDI: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
23/03 IDI: Đính chính thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 - HOSE
22/03 IDI: Thông báo đính chính thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
16/03 IDI: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
04/03 IDI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
26/02 IDI: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAM  3.100 10,80 -1,82%
ABT  12.100 34,00 -2,86%
ACL  82.700 13,40 -0,37%
AGF  68.000 4,00 2,56%
ANV  671.400 31,55 -2,32%
APT  800 4,10 13,89%
AUM  0 10,50 0,00%
AVF  1.477.800 1,30 8,33%
BHG  0 10,20 0,00%
BLF  255.500 3,90 8,33%