• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   310,97   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   86,14   0,00/0,00%  |   VN30   1.427,55   0,00/0,00%  |   HNX30   494,31   0,00/0,00%
30 Tháng Bảy 2021 8:53:37 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI : HOSE)
Cập nhật ngày 30/07/2021
8:45:00 SA
5,74 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
5,74
Mở cửa
5,74
Cao nhất
5,74
Thấp nhất
5,74
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
573.420
Cao nhất 52 tuần
8,27
Thấp nhất 52 tuần
3,50
26/07 IDI: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
10/06 Cổ phiếu thủy sản đồng loạt tăng trần - Người đồng hành
26/05 IDI: Thông báo về việc ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021 - HOSE
26/05 IDI: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
04/05 IDI: Điều lệ công ty - HOSE
04/05 IDI: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
04/05 IDI: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
04/05 IDI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2021 so với quý 1/2020 - HOSE
29/04 IDI: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
29/04 IDI: Quy chế hoạt động của HĐQT - HOSE
29/04 IDI: Quy chế nội bộ về quản trị công ty - HOSE
20/04 IDI: Báo cáo thường niên năm 2020 - HOSE
08/04 IDI: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
23/03 IDI: Đính chính thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 - HOSE
22/03 IDI: Thông báo đính chính thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
16/03 IDI: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
04/03 IDI: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HOSE
26/02 IDI: Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2021 - HOSE
01/02 IDI: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 4/2020 so với quý 4/2019 - HOSE
26/01 IDI: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAM  0 10,80 0,00%
ABT  0 27,00 0,00%
ACL  0 11,50 0,00%
AGF  0 3,00 0,00%
ANV  0 27,85 0,00%
APT  0 3,60 0,00%
AUM  0 10,50 0,00%
AVF  0 0,50 0,00%
BHG  0 10,20 0,00%
BLF  0 3,20 0,00%