• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.273,47 +11,14/+0,88%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:02 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.273,47   +11,14/+0,88%  |   HNX-INDEX   305,87   +2,45/+0,81%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,07/-0,08%  |   VN30   1.292,89   +11,93/+0,93%  |   HNX30   566,26   +4,24/+0,75%
15 Tháng Tám 2022 11:46:27 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI : HOSE)
Cập nhật ngày 15/08/2022
11:45:02 SA
20,95 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,25 (+1,21%)
Tham chiếu
20,70
Mở cửa
20,95
Cao nhất
21,15
Thấp nhất
20,65
Khối lượng
1.542.200
KLTB 10 ngày
3.259.830
Cao nhất 52 tuần
32,10
Thấp nhất 52 tuần
5,89
IDI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
28/03/2022 Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng giám đốc Mua 2.000.000 Biểu đồ
10/03/2022 Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 2.000.000 Biểu đồ
09/03/2022 Phạm Đình Nam --- Đăng ký bán 240.000 Biểu đồ
04/03/2022 Phạm Đình Nam --- Bán 240.000 Biểu đồ
30/12/2021 Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng giám đốc Mua 10.000.000 Biểu đồ
14/12/2021 Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng giám đốc Đăng ký mua 10.000.000 Biểu đồ
03/12/2021 Lê Thanh Thuấn Chủ tịch HĐQT Bán 12.535.000 Biểu đồ
02/12/2021 Lê Thanh Thuấn Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 12.535.000 Biểu đồ
30/11/2018 CTCP Tập Đoàn Sao Mai --- Mua 169.580 Biểu đồ
02/11/2018 CTCP Tập Đoàn Sao Mai --- Đăng ký mua 27.000.000 Biểu đồ
02/10/2018 CTCP Tư vấn & Đầu tư Tài chính --- Bán 2.760 Biểu đồ
25/09/2018 CTCP Tư vấn & Đầu tư Tài chính --- Đăng ký bán 2.760 Biểu đồ
17/09/2018 Trương Vĩnh Thành --- Bán 22.000 Biểu đồ
17/09/2018 Trương Vĩnh Thành --- Đăng ký bán 22.000 Biểu đồ
31/08/2018 Trương Vĩnh Thành --- Đăng ký mua 22.000 Biểu đồ
31/08/2018 Trương Vĩnh Thành --- Mua 22.000 Biểu đồ
07/08/2018 Lê Văn Thành --- Bán 2.000.000 Biểu đồ
07/08/2018 Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng giám đốc Bán 1.000.000 Biểu đồ
06/08/2018 Lê Văn Chung Tổng giám đốc Bán 6.000.000 Biểu đồ
06/08/2018 Võ Thị Minh Tâm Phó Tổng giám đốc Bán 2.002.400 Biểu đồ