• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
18 Tháng Chín 2021 3:39:25 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I (IDI : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
7,21 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,01 (+0,14%)
Tham chiếu
7,20
Mở cửa
7,18
Cao nhất
7,34
Thấp nhất
7,18
Khối lượng
2.474.200
KLTB 10 ngày
4.290.220
Cao nhất 52 tuần
8,27
Thấp nhất 52 tuần
4,75
IDI - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
30/11/2018 CTCP Tập Đoàn Sao Mai --- Mua 169.580 Biểu đồ
02/11/2018 CTCP Tập Đoàn Sao Mai --- Đăng ký mua 27.000.000 Biểu đồ
02/10/2018 CTCP Tư vấn & Đầu tư Tài chính --- Bán 2.760 Biểu đồ
25/09/2018 CTCP Tư vấn & Đầu tư Tài chính --- Đăng ký bán 2.760 Biểu đồ
17/09/2018 Trương Vĩnh Thành --- Đăng ký bán 22.000 Biểu đồ
17/09/2018 Trương Vĩnh Thành --- Bán 22.000 Biểu đồ
31/08/2018 Trương Vĩnh Thành --- Mua 22.000 Biểu đồ
31/08/2018 Trương Vĩnh Thành --- Đăng ký mua 22.000 Biểu đồ
07/08/2018 Lê Văn Thành --- Bán 2.000.000 Biểu đồ
07/08/2018 Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng giám đốc Bán 1.000.000 Biểu đồ
06/08/2018 Võ Thị Minh Tâm Phó Tổng giám đốc Bán 2.002.400 Biểu đồ
06/08/2018 Lê Văn Chung Tổng giám đốc Bán 6.000.000 Biểu đồ
02/08/2018 Nguyễn Thanh Hải Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 1.000.000 Biểu đồ
02/08/2018 Võ Thị Minh Tâm Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 2.002.400 Biểu đồ
02/08/2018 Lê Văn Thành --- Đăng ký bán 2.000.000 Biểu đồ
31/07/2018 Lê Văn Cảnh Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 51.750 Biểu đồ
31/07/2018 Lê Văn Cảnh Phó Tổng giám đốc Bán 51.750 Biểu đồ
26/07/2018 Lê Văn Chung Tổng giám đốc Đăng ký bán 6.000.000 Biểu đồ
18/07/2018 Trương Vĩnh Thành --- Bán 20.280 Biểu đồ
17/07/2018 Trương Vĩnh Thành --- Đăng ký bán 20.280 Biểu đồ