• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
23 Tháng Mười 2021 12:23:47 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 22/10/2021
3:02:05 CH
63,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,50 (+2,42%)
Tham chiếu
62,00
Mở cửa
61,90
Cao nhất
63,50
Thấp nhất
61,90
Khối lượng
81.300
KLTB 10 ngày
38.080
Cao nhất 52 tuần
94,00
Thấp nhất 52 tuần
52,30
15/10 IDV: Phùng Văn Quý - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 70.000 CP - HNX
13/10 IDV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
13/10 IDV: Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
20/09 IDV: Báo cáo kết quả chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn cổ phiếu quỹ - HNX
20/09 IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
19/09 IDV: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HNX
19/09 IDV: Thông báo về việc mua lại cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 làm cổ phiếu quỹ - HNX
19/09 IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/08 IDV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông - HNX
18/08 IDV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020, nhận cổ phiếu thưởng từ nguồn cổ phiếu quỹ - HNX
16/08 IDV: Công bố thông tin về việc sử dụng cổ phiếu quỹ chia cho cổ đông hiện hữu - HNX
16/08 IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
02/08 IDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
27/07 IDV: Thông báo phát hành cổ phiếu đê trả cổ tức năm 2020 - HNX
27/07 IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
22/07 IDV: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
19/07 IDV: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
08/07 IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
07/07 IDV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
06/07 IDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGG  2.025.700 48,30 5,92%
ASM  5.247.200 18,15 2,54%
BII  4.094.600 18,20 5,20%
C21  17.100 14,70 -2,00%
CCI  5.600 21,30 -0,23%
CCL  1.776.500 16,50 1,23%
CEO  11.584.100 11,50 7,48%
CLG  495.200 1,80 12,50%
CSC  157.400 100,00 7,18%
D11  28.800 32,80 4,79%