• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.186,09 -11,51/-0,96%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:55:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.186,09   -11,51/-0,96%  |   HNX-INDEX   273,33   -4,35/-1,57%  |   UPCOM-INDEX   87,37   -1,21/-1,37%  |   VN30   1.240,23   -8,69/-0,70%  |   HNX30   482,92   -6,32/-1,29%
01 Tháng Bảy 2022 2:00:35 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
1:55:01 CH
42,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,90 (-2,10%)
Tham chiếu
42,90
Mở cửa
42,30
Cao nhất
42,30
Thấp nhất
41,90
Khối lượng
7.800
KLTB 10 ngày
8.210
Cao nhất 52 tuần
78,00
Thấp nhất 52 tuần
38,60
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trịnh Việt Dũng
Phó Chủ tịch HĐQT Hoàng Đình Thắng
Thành viên HĐQT Phùng Văn Quý
Thành viên HĐQT Lê Tùng Sơn
Thành viên HĐQT Phạm Hữu Ánh
Thành viên HĐQT Nguyễn Thùy Linh
Thành viên HĐQT Nguyễn Ngọc Lan
Tổng giám đốc Phạm Trung Kiên
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Anh Đệ
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Ngọc Lan
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Hoàn
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Huy Tùng