• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:45:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 11:49:58 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:45:01 SA
47,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,40 (+5,30%)
Tham chiếu
45,30
Mở cửa
45,30
Cao nhất
47,70
Thấp nhất
44,00
Khối lượng
16.900
KLTB 10 ngày
9.070
Cao nhất 52 tuần
78,00
Thấp nhất 52 tuần
38,60
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
09/08/2022 2.620.769 0 0 0 0 0 0
08/08/2022 2.620.769 900 200 700 40.385 8.974 31.410
05/08/2022 2.621.669 0 1.300 -1.300 0 57.979 -57.979
04/08/2022 2.621.669 0 0 0 0 0 0
03/08/2022 2.621.669 0 0 0 0 0 0
02/08/2022 2.621.669 900 0 900 39.630 0 39.630
01/08/2022 2.622.569 0 0 0 0 0 0
29/07/2022 2.622.569 0 0 0 0 0 0
28/07/2022 2.622.569 0 0 0 0 0 0
27/07/2022 2.622.569 0 0 0 0 0 0
26/07/2022 2.622.569 2.500 0 2.500 107.977 0 107.977
25/07/2022 2.625.069 1.900 0 1.900 82.166 0 82.166
22/07/2022 2.626.969 0 0 0 0 0 0
21/07/2022 2.626.969 0 0 0 0 0 0
20/07/2022 2.626.969 0 0 0 0 0 0
19/07/2022 2.626.969 0 0 0 0 0 0
18/07/2022 2.626.969 100 0 100 4.302 0 4.302
15/07/2022 2.627.069 0 0 0 0 0 0
14/07/2022 2.627.069 0 0 0 0 0 0
13/07/2022 2.627.069 0 0 0 0 0 0