• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 +35,05/+2,84%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   +35,05/+2,84%  |   HNX-INDEX   314,91   +8,95/+2,93%  |   UPCOM-INDEX   94,78   +1,66/+1,78%  |   VN30   1.310,70   +37,99/+2,98%  |   HNX30   567,81   +22,00/+4,03%
26 Tháng Năm 2022 8:20:56 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 25/05/2022
3:05:02 CH
51,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,20 (+2,39%)
Tham chiếu
50,20
Mở cửa
50,10
Cao nhất
51,70
Thấp nhất
50,10
Khối lượng
14.700
KLTB 10 ngày
11.460
Cao nhất 52 tuần
78,00
Thấp nhất 52 tuần
50,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/05/2022 +1,20/+2,39% 50,10 51,70 50,10 51,40 50,48 51,40 14.700
24/05/2022 -0,30/-0,59% 50,30 50,40 50,00 50,20 50,15 50,20 8.200
23/05/2022 -1,50/-2,88% 52,90 53,40 50,50 50,50 51,60 50,50 22.500
20/05/2022 -0,70/-1,33% 52,80 53,30 52,00 52,00 52,40 52,00 14.500
19/05/2022 -0,30/-0,57% 52,80 52,80 52,00 52,70 52,15 52,70 23.300
18/05/2022 -0,50/-0,93% 53,50 53,60 52,70 53,00 53,31 53,00 6.300
17/05/2022 +0,50/+0,94% 51,00 53,50 50,00 53,50 52,57 53,50 17.600
16/05/2022 -0,20/-0,38% 53,20 53,40 51,00 53,00 52,84 53,00 38.695
13/05/2022 -1,70/-3,10% 52,00 54,60 51,00 53,20 53,11 53,20 9.100
12/05/2022 -1,00/-1,79% 55,50 55,50 54,00 54,90 54,87 54,90 6.600
11/05/2022 +0,10/+0,18% 55,80 55,90 54,60 55,90 55,31 55,90 56.300
10/05/2022 +0,80/+1,45% 55,00 55,80 54,10 55,80 55,01 55,80 21.700
09/05/2022 -1,40/-2,48% 55,70 56,40 53,50 55,00 54,53 55,00 29.560
06/05/2022 -2,20/-3,75% 56,80 57,20 56,00 56,40 56,72 56,40 27.900
05/05/2022 +1,40/+2,45% 57,30 58,60 57,30 58,60 57,73 58,60 9.000
04/05/2022 -3,60/-5,92% 60,80 60,80 56,00 57,20 58,59 57,20 47.400
29/04/2022 +3,40/+5,92% 56,00 61,50 54,60 60,80 56,08 60,80 64.500
28/04/2022 +0,90/+1,59% 57,00 57,40 56,90 57,40 57,22 57,40 6.500
27/04/2022 +0,10/+0,18% 56,40 56,70 56,00 56,50 56,32 56,50 9.200
26/04/2022 -0,10/-0,18% 56,80 56,90 51,00 56,40 53,20 56,40 32.500