• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.484,84 -8,19/-0,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.484,84   -8,19/-0,55%  |   HNX-INDEX   460,58   +1,96/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   114,06   -0,27/-0,24%  |   VN30   1.553,04   -13,51/-0,86%  |   HNX30   767,24   +2,44/+0,32%
30 Tháng Mười Một 2021 6:24:38 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 29/11/2021
3:02:23 CH
69,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,29%)
Tham chiếu
69,20
Mở cửa
68,00
Cao nhất
69,10
Thấp nhất
68,00
Khối lượng
13.800
KLTB 10 ngày
36.660
Cao nhất 52 tuần
94,00
Thấp nhất 52 tuần
52,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/11/2021 -0,20/-0,29% 68,00 69,10 68,00 69,00 68,84 69,00 13.800
26/11/2021 0,00 / 0,00% 69,20 69,60 66,60 69,20 69,10 69,20 13.400
25/11/2021 +0,40/+0,58% 68,80 69,20 68,20 69,20 68,84 69,20 24.900
24/11/2021 +0,50/+0,73% 69,50 70,00 68,60 68,80 68,99 68,80 18.900
23/11/2021 +0,50/+0,74% 67,50 68,30 67,00 68,30 67,49 68,30 29.900
22/11/2021 -1,30/-1,88% 69,10 69,10 67,10 67,80 67,73 67,80 40.100
19/11/2021 -1,90/-2,68% 71,00 71,50 67,70 69,10 69,88 69,10 67.900
18/11/2021 -0,20/-0,28% 71,00 71,20 70,10 71,00 70,76 71,00 62.411
17/11/2021 -0,30/-0,42% 71,00 71,60 71,00 71,20 71,28 71,20 30.567
16/11/2021 -0,70/-0,97% 72,20 72,20 71,00 71,50 71,54 71,50 65.198
15/11/2021 +0,80/+1,12% 71,50 73,50 71,50 72,20 72,60 72,20 50.800
12/11/2021 +0,20/+0,28% 71,20 71,90 71,00 71,40 71,41 71,40 29.100
11/11/2021 -0,40/-0,56% 71,60 71,90 69,20 71,20 70,48 71,20 56.280
10/11/2021 +0,40/+0,56% 70,80 72,00 70,80 71,60 71,44 71,60 36.700
09/11/2021 -0,20/-0,28% 71,00 71,40 70,70 71,20 71,07 71,20 28.100
08/11/2021 +0,30/+0,42% 71,10 73,00 70,60 71,40 71,21 71,40 31.300
05/11/2021 -0,40/-0,56% 71,50 72,00 70,10 71,10 71,11 71,10 37.700
04/11/2021 +2,40/+3,47% 69,10 71,60 67,60 71,50 70,03 71,50 32.800
03/11/2021 -4,40/-5,99% 73,50 74,90 69,00 69,10 72,19 69,10 84.300
02/11/2021 +5,70/+8,41% 67,80 74,00 67,80 73,50 69,75 73,50 104.800