• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 11:31:57 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
42,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,47%)
Tham chiếu
42,90
Mở cửa
42,30
Cao nhất
42,70
Thấp nhất
41,90
Khối lượng
9.900
KLTB 10 ngày
8.420
Cao nhất 52 tuần
78,00
Thấp nhất 52 tuần
38,60
Giá đóng cửa ngày 03/11/2021
69,10 -4,40/-5,99%
Mở cửa 73,50
Cao nhất 74,90
Thấp nhất 69,00
Khối lượng 84.300
Giá điều chỉnh 56,33
Giá quá khứ của IDV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
03/11/2021 -4,40 / -5,99% 73,50 74,90 69,00 69,10 72,19 56,33 84.300
02/11/2021 +5,70 / +8,41% 67,80 74,00 67,80 73,50 69,75 59,91 104.800
01/11/2021 -1,10 / -1,60% 70,00 70,00 67,50 67,80 69,04 55,27 86.400
29/10/2021 +0,90 / +1,32% 68,00 69,50 67,90 68,90 68,47 56,16 70.700
28/10/2021 -0,50 / -0,73% 68,60 68,60 67,50 68,00 68,20 55,43 60.700
27/10/2021 +0,90 / +1,33% 68,00 68,90 67,40 68,50 68,19 55,84 100.200
26/10/2021 +3,60 / +5,63% 64,10 69,00 63,50 67,60 65,85 55,10 150.700
25/10/2021 +0,50 / +0,79% 64,00 64,90 63,50 64,00 64,02 52,17 72.300
22/10/2021 +1,50 / +2,42% 61,90 63,50 61,90 63,50 62,56 51,76 81.300
21/10/2021 0,00 / 0,00% 62,10 62,50 61,50 62,00 62,01 50,54 29.800
20/10/2021 +1,10 / +1,81% 62,00 62,90 60,90 62,00 62,28 50,54 43.400
19/10/2021 -0,40 / -0,65% 61,00 61,00 60,30 60,90 60,63 49,64 31.700
18/10/2021 0,00 / 0,00% 61,30 62,00 61,00 61,30 61,25 49,97 28.900
15/10/2021 -1,50 / -2,39% 63,00 63,00 61,30 61,30 62,06 49,97 18.000
14/10/2021 +2,50 / +4,15% 61,00 62,90 61,00 62,80 61,93 51,19 61.100
13/10/2021 -0,90 / -1,47% 61,20 61,50 60,30 60,30 60,94 49,15 31.900
12/10/2021 +0,10 / +0,16% 61,20 61,80 60,80 61,20 61,24 49,89 21.000
11/10/2021 -1,30 / -2,08% 61,50 61,60 61,10 61,10 61,36 49,80 33.700
08/10/2021 -0,40 / -0,64% 63,00 63,00 61,50 62,40 61,92 50,86 30.200
07/10/2021 +1,50 / +2,45% 61,00 66,00 60,80 62,80 62,29 51,19 61.500
06/10/2021 +0,50 / +0,82% 60,80 61,60 60,80 61,30 61,12 49,97 44.500
05/10/2021 +2,20 / +3,75% 59,00 61,00 59,00 60,80 60,25 49,56 36.046
04/10/2021 -0,40 / -0,68% 58,60 59,00 57,70 58,60 58,46 47,77 38.200
01/10/2021 -0,60 / -1,01% 59,00 59,40 58,10 59,00 58,83 48,09 34.100
30/09/2021 +1,60 / +2,76% 58,50 59,80 58,40 59,60 59,09 48,58 26.300
29/09/2021 -2,00 / -3,33% 60,00 60,00 56,90 58,00 58,03 47,28 107.600
28/09/2021 -2,00 / -3,23% 61,00 61,00 57,10 60,00 58,82 48,91 65.500
27/09/2021 -2,00 / -3,13% 64,00 64,20 60,00 62,00 61,32 50,54 37.200
24/09/2021 +1,30 / +2,07% 62,70 67,00 62,70 64,00 65,15 52,17 74.300
23/09/2021 +5,70 / +10,00% 57,30 62,70 57,30 62,70 61,09 51,11 410.600