• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.258,69 +1,94/+0,15%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:05:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.258,69   +1,94/+0,15%  |   HNX-INDEX   301,00   -0,33/-0,11%  |   UPCOM-INDEX   92,77   +0,45/+0,49%  |   VN30   1.281,73   +5,03/+0,39%  |   HNX30   553,69   -0,55/-0,10%
09 Tháng Tám 2022 11:10:57 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:05:02 SA
45,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,10%)
Tham chiếu
45,30
Mở cửa
45,30
Cao nhất
45,80
Thấp nhất
44,00
Khối lượng
14.500
KLTB 10 ngày
8.830
Cao nhất 52 tuần
78,00
Thấp nhất 52 tuần
38,60
Giá đóng cửa ngày 14/10/2021
62,80 +2,50/+4,15%
Mở cửa 61,00
Cao nhất 62,90
Thấp nhất 61,00
Khối lượng 61.100
Giá điều chỉnh 51,19
Giá quá khứ của IDV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
14/10/2021 +2,50 / +4,15% 61,00 62,90 61,00 62,80 61,93 51,19 61.100
13/10/2021 -0,90 / -1,47% 61,20 61,50 60,30 60,30 60,94 49,15 31.900
12/10/2021 +0,10 / +0,16% 61,20 61,80 60,80 61,20 61,24 49,89 21.000
11/10/2021 -1,30 / -2,08% 61,50 61,60 61,10 61,10 61,36 49,80 33.700
08/10/2021 -0,40 / -0,64% 63,00 63,00 61,50 62,40 61,92 50,86 30.200
07/10/2021 +1,50 / +2,45% 61,00 66,00 60,80 62,80 62,29 51,19 61.500
06/10/2021 +0,50 / +0,82% 60,80 61,60 60,80 61,30 61,12 49,97 44.500
05/10/2021 +2,20 / +3,75% 59,00 61,00 59,00 60,80 60,25 49,56 36.046
04/10/2021 -0,40 / -0,68% 58,60 59,00 57,70 58,60 58,46 47,77 38.200
01/10/2021 -0,60 / -1,01% 59,00 59,40 58,10 59,00 58,83 48,09 34.100
30/09/2021 +1,60 / +2,76% 58,50 59,80 58,40 59,60 59,09 48,58 26.300
29/09/2021 -2,00 / -3,33% 60,00 60,00 56,90 58,00 58,03 47,28 107.600
28/09/2021 -2,00 / -3,23% 61,00 61,00 57,10 60,00 58,82 48,91 65.500
27/09/2021 -2,00 / -3,13% 64,00 64,20 60,00 62,00 61,32 50,54 37.200
24/09/2021 +1,30 / +2,07% 62,70 67,00 62,70 64,00 65,15 52,17 74.300
23/09/2021 +5,70 / +10,00% 57,30 62,70 57,30 62,70 61,09 51,11 410.600
22/09/2021 -0,10 / -0,18% 57,00 57,20 56,80 57,00 57,04 46,46 21.600
21/09/2021 -0,30 / -0,52% 57,00 57,10 55,50 57,10 56,74 46,54 27.000
20/09/2021 +0,40 / +0,70% 57,20 57,50 56,90 57,40 57,05 46,79 38.300
17/09/2021 +0,50 / +0,88% 57,00 57,00 56,30 57,00 56,71 46,46 21.900
16/09/2021 -0,30 / -0,53% 56,80 56,80 56,20 56,50 56,40 46,06 39.400
15/09/2021 -0,10 / -0,18% 56,90 57,00 56,00 56,80 56,42 46,30 16.500
14/09/2021 0,00 / 0,00% 56,80 56,90 56,30 56,90 56,45 46,38 12.400
13/09/2021 -0,60 / -1,04% 57,40 57,40 56,80 56,90 57,01 46,38 13.400
10/09/2021 +1,50 / +2,68% 56,00 57,80 56,00 57,50 56,92 46,87 39.900
09/09/2021 0,00 / 0,00% 56,00 56,10 56,00 56,00 56,01 45,65 35.300
08/09/2021 -1,60 / -2,78% 56,00 56,20 55,00 56,00 55,74 45,65 20.900
07/09/2021 -1,00 / -1,71% 58,60 59,00 56,00 57,60 56,95 46,95 24.300
06/09/2021 +0,60 / +1,03% 59,00 59,00 57,00 58,60 57,91 47,77 28.200
01/09/2021 -1,00 / -1,69% 59,00 59,00 58,00 58,00 58,42 47,28 18.300