• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 12:14:57 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:02 CH
68,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+1,03%)
Tham chiếu
67,80
Mở cửa
68,60
Cao nhất
68,80
Thấp nhất
67,50
Khối lượng
12.200
KLTB 10 ngày
26.280
Cao nhất 52 tuần
94,00
Thấp nhất 52 tuần
54,60
Giá đóng cửa ngày 16/11/2021
71,50 -0,70/-0,97%
Mở cửa 72,20
Cao nhất 72,20
Thấp nhất 71,00
Khối lượng 65.198
Giá điều chỉnh 69,94
Giá quá khứ của IDV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
16/11/2021 -0,70 / -0,97% 72,20 72,20 71,00 71,50 71,54 69,94 65.198
15/11/2021 +0,80 / +1,12% 71,50 73,50 71,50 72,20 72,60 70,62 50.800
12/11/2021 +0,20 / +0,28% 71,20 71,90 71,00 71,40 71,41 69,84 29.100
11/11/2021 -0,40 / -0,56% 71,60 71,90 69,20 71,20 70,48 69,65 56.280
10/11/2021 +0,40 / +0,56% 70,80 72,00 70,80 71,60 71,44 70,04 36.700
09/11/2021 -0,20 / -0,28% 71,00 71,40 70,70 71,20 71,07 69,65 28.100
08/11/2021 +0,30 / +0,42% 71,10 73,00 70,60 71,40 71,21 69,84 31.300
05/11/2021 -0,40 / -0,56% 71,50 72,00 70,10 71,10 71,11 69,55 37.700
04/11/2021 +2,40 / +3,47% 69,10 71,60 67,60 71,50 70,03 69,94 32.800
03/11/2021 -4,40 / -5,99% 73,50 74,90 69,00 69,10 72,19 67,59 84.300
02/11/2021 +5,70 / +8,41% 67,80 74,00 67,80 73,50 69,75 71,90 104.800
01/11/2021 -1,10 / -1,60% 70,00 70,00 67,50 67,80 69,04 66,32 86.400
29/10/2021 +0,90 / +1,32% 68,00 69,50 67,90 68,90 68,47 67,40 70.700
28/10/2021 -0,50 / -0,73% 68,60 68,60 67,50 68,00 68,20 66,52 60.700
27/10/2021 +0,90 / +1,33% 68,00 68,90 67,40 68,50 68,19 67,00 100.200
26/10/2021 +3,60 / +5,63% 64,10 69,00 63,50 67,60 65,85 66,12 150.700
25/10/2021 +0,50 / +0,79% 64,00 64,90 63,50 64,00 64,02 62,60 72.300
22/10/2021 +1,50 / +2,42% 61,90 63,50 61,90 63,50 62,56 62,11 81.300
21/10/2021 0,00 / 0,00% 62,10 62,50 61,50 62,00 62,01 60,65 29.800
20/10/2021 +1,10 / +1,81% 62,00 62,90 60,90 62,00 62,28 60,65 43.400
19/10/2021 -0,40 / -0,65% 61,00 61,00 60,30 60,90 60,63 59,57 31.700
18/10/2021 0,00 / 0,00% 61,30 62,00 61,00 61,30 61,25 59,96 28.900
15/10/2021 -1,50 / -2,39% 63,00 63,00 61,30 61,30 62,06 59,96 18.000
14/10/2021 +2,50 / +4,15% 61,00 62,90 61,00 62,80 61,93 61,43 61.100
13/10/2021 -0,90 / -1,47% 61,20 61,50 60,30 60,30 60,94 58,98 31.900
12/10/2021 +0,10 / +0,16% 61,20 61,80 60,80 61,20 61,24 59,86 21.000
11/10/2021 -1,30 / -2,08% 61,50 61,60 61,10 61,10 61,36 59,77 33.700
08/10/2021 -0,40 / -0,64% 63,00 63,00 61,50 62,40 61,92 61,04 30.200
07/10/2021 +1,50 / +2,45% 61,00 66,00 60,80 62,80 62,29 61,43 61.500
06/10/2021 +0,50 / +0,82% 60,80 61,60 60,80 61,30 61,12 59,96 44.500