• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
15 Tháng Tám 2022 4:43:05 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:03 CH
46,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,22%)
Tham chiếu
46,40
Mở cửa
45,20
Cao nhất
46,60
Thấp nhất
45,20
Khối lượng
8.200
KLTB 10 ngày
10.100
Cao nhất 52 tuần
78,00
Thấp nhất 52 tuần
38,60
Giá đóng cửa ngày 18/10/2021
61,30 0,00/0,00%
Mở cửa 61,30
Cao nhất 62,00
Thấp nhất 61,00
Khối lượng 28.900
Giá điều chỉnh 49,97
Giá quá khứ của IDV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/10/2021 0,00 / 0,00% 61,30 62,00 61,00 61,30 61,25 49,97 28.900
15/10/2021 -1,50 / -2,39% 63,00 63,00 61,30 61,30 62,06 49,97 18.000
14/10/2021 +2,50 / +4,15% 61,00 62,90 61,00 62,80 61,93 51,19 61.100
13/10/2021 -0,90 / -1,47% 61,20 61,50 60,30 60,30 60,94 49,15 31.900
12/10/2021 +0,10 / +0,16% 61,20 61,80 60,80 61,20 61,24 49,89 21.000
11/10/2021 -1,30 / -2,08% 61,50 61,60 61,10 61,10 61,36 49,80 33.700
08/10/2021 -0,40 / -0,64% 63,00 63,00 61,50 62,40 61,92 50,86 30.200
07/10/2021 +1,50 / +2,45% 61,00 66,00 60,80 62,80 62,29 51,19 61.500
06/10/2021 +0,50 / +0,82% 60,80 61,60 60,80 61,30 61,12 49,97 44.500
05/10/2021 +2,20 / +3,75% 59,00 61,00 59,00 60,80 60,25 49,56 36.046
04/10/2021 -0,40 / -0,68% 58,60 59,00 57,70 58,60 58,46 47,77 38.200
01/10/2021 -0,60 / -1,01% 59,00 59,40 58,10 59,00 58,83 48,09 34.100
30/09/2021 +1,60 / +2,76% 58,50 59,80 58,40 59,60 59,09 48,58 26.300
29/09/2021 -2,00 / -3,33% 60,00 60,00 56,90 58,00 58,03 47,28 107.600
28/09/2021 -2,00 / -3,23% 61,00 61,00 57,10 60,00 58,82 48,91 65.500
27/09/2021 -2,00 / -3,13% 64,00 64,20 60,00 62,00 61,32 50,54 37.200
24/09/2021 +1,30 / +2,07% 62,70 67,00 62,70 64,00 65,15 52,17 74.300
23/09/2021 +5,70 / +10,00% 57,30 62,70 57,30 62,70 61,09 51,11 410.600
22/09/2021 -0,10 / -0,18% 57,00 57,20 56,80 57,00 57,04 46,46 21.600
21/09/2021 -0,30 / -0,52% 57,00 57,10 55,50 57,10 56,74 46,54 27.000
20/09/2021 +0,40 / +0,70% 57,20 57,50 56,90 57,40 57,05 46,79 38.300
17/09/2021 +0,50 / +0,88% 57,00 57,00 56,30 57,00 56,71 46,46 21.900
16/09/2021 -0,30 / -0,53% 56,80 56,80 56,20 56,50 56,40 46,06 39.400
15/09/2021 -0,10 / -0,18% 56,90 57,00 56,00 56,80 56,42 46,30 16.500
14/09/2021 0,00 / 0,00% 56,80 56,90 56,30 56,90 56,45 46,38 12.400
13/09/2021 -0,60 / -1,04% 57,40 57,40 56,80 56,90 57,01 46,38 13.400
10/09/2021 +1,50 / +2,68% 56,00 57,80 56,00 57,50 56,92 46,87 39.900
09/09/2021 0,00 / 0,00% 56,00 56,10 56,00 56,00 56,01 45,65 35.300
08/09/2021 -1,60 / -2,78% 56,00 56,20 55,00 56,00 55,74 45,65 20.900
07/09/2021 -1,00 / -1,71% 58,60 59,00 56,00 57,60 56,95 46,95 24.300