• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
15 Tháng Tám 2022 5:46:42 SA - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:03 CH
46,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,22%)
Tham chiếu
46,40
Mở cửa
45,20
Cao nhất
46,60
Thấp nhất
45,20
Khối lượng
8.200
KLTB 10 ngày
10.100
Cao nhất 52 tuần
78,00
Thấp nhất 52 tuần
38,60
Giá đóng cửa ngày 31/08/2021
59,00 +0,70/+1,20%
Mở cửa 60,20
Cao nhất 61,00
Thấp nhất 58,40
Khối lượng 25.700
Giá điều chỉnh 48,09
Giá quá khứ của IDV
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
31/08/2021 +0,70 / +1,20% 60,20 61,00 58,40 59,00 59,26 48,09 25.700
30/08/2021 +0,20 / +0,30% 66,90 67,10 66,00 67,10 66,84 47,52 25.300
27/08/2021 -0,10 / -0,15% 67,00 67,60 66,50 66,90 66,95 47,38 21.000
26/08/2021 +2,60 / +4,04% 64,90 68,00 64,70 67,00 66,74 47,45 61.700
25/08/2021 +0,60 / +0,94% 63,10 64,80 62,90 64,40 63,24 45,61 3.400
24/08/2021 -0,20 / -0,31% 64,00 64,00 62,70 63,80 63,93 45,19 2.800
23/08/2021 -0,50 / -0,78% 65,00 65,00 63,00 64,00 63,47 45,33 7.500
20/08/2021 -1,10 / -1,68% 65,70 65,70 64,50 64,50 64,65 45,68 9.900
19/08/2021 0,00 / 0,00% 65,10 65,60 65,00 65,60 65,21 46,46 16.900
18/08/2021 -0,50 / -0,76% 65,20 66,10 65,00 65,60 65,21 46,46 16.300
17/08/2021 -0,70 / -1,05% 66,80 66,80 65,00 66,10 65,60 46,81 29.100
16/08/2021 +0,30 / +0,45% 66,10 66,80 66,10 66,80 66,61 47,31 12.700
13/08/2021 +1,50 / +2,31% 65,20 67,50 65,00 66,50 65,91 47,10 40.600
12/08/2021 -0,10 / -0,15% 65,20 65,50 64,00 65,00 64,78 46,04 6.700
11/08/2021 0,00 / 0,00% 65,50 66,20 65,00 65,10 65,45 46,11 16.700
10/08/2021 +0,60 / +0,93% 64,50 65,10 64,00 65,10 64,58 46,11 13.100
09/08/2021 +0,50 / +0,78% 64,30 64,60 64,30 64,50 64,55 45,68 2.200
06/08/2021 +0,10 / +0,16% 63,80 64,90 63,00 64,00 63,82 45,33 13.100
05/08/2021 +0,30 / +0,47% 64,00 64,00 63,60 63,90 63,93 45,26 2.800
04/08/2021 +0,10 / +0,16% 63,80 64,00 63,60 63,60 63,73 45,04 5.100
03/08/2021 0,00 / 0,00% 64,50 64,50 63,00 63,50 63,21 44,97 8.100
02/08/2021 +0,40 / +0,63% 63,00 64,00 63,00 63,50 63,28 44,97 5.800
30/07/2021 -1,70 / -2,62% 65,10 65,10 63,00 63,10 63,21 44,69 21.800
29/07/2021 0,00 / 0,00% 65,00 65,00 64,80 64,80 64,80 45,89 900
28/07/2021 +0,30 / +0,47% 64,50 65,10 64,00 64,80 64,39 45,89 4.100
27/07/2021 +1,10 / +1,74% 64,00 67,00 64,00 64,50 65,37 45,68 8.200
26/07/2021 +0,40 / +0,63% 63,00 64,00 61,00 63,40 62,70 44,90 7.400
23/07/2021 -1,20 / -1,87% 64,90 64,90 63,00 63,00 64,57 44,62 3.500
22/07/2021 +2,60 / +4,22% 62,40 64,20 62,40 64,20 63,66 45,47 30.900
21/07/2021 +1,20 / +1,99% 60,40 63,00 60,40 61,60 61,79 43,63 9.500