• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,76 +12,39/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,76   +12,39/+1,01%  |   HNX-INDEX   309,84   -5,60/-1,78%  |   UPCOM-INDEX   94,73   -1,16/-1,21%  |   VN30   1.286,41   +6,86/+0,54%  |   HNX30   541,06   -5,02/-0,92%
18 Tháng Năm 2022 10:57:52 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 18/05/2022
3:05:03 CH
53,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-0,93%)
Tham chiếu
53,50
Mở cửa
53,50
Cao nhất
53,60
Thấp nhất
52,70
Khối lượng
6.300
KLTB 10 ngày
15.070
Cao nhất 52 tuần
78,00
Thấp nhất 52 tuần
50,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
18/05/2022 53,00 56 13.145 41 20.611 -7.466 6.300 335.830
17/05/2022 53,50 43 24.812 32 20.621 4.191 17.600 925.250
16/05/2022 53,00 71 47.318 56 59.361 -12.043 12.700 1.916.191
13/05/2022 53,20 54 10.920 58 35.683 -24.763 9.100 483.290
12/05/2022 54,90 43 8.330 61 27.439 -19.109 6.600 362.170
11/05/2022 55,90 62 80.303 36 65.666 14.637 10.300 2.883.470
10/05/2022 55,80 64 27.355 52 29.659 -2.304 21.700 1.193.620
09/05/2022 55,00 111 32.892 72 58.197 -25.305 29.500 1.611.678
06/05/2022 56,40 118 35.415 66 40.096 -4.681 27.900 1.582.490
05/05/2022 58,60 51 19.273 57 28.170 -8.897 9.000 519.530
04/05/2022 57,20 134 57.713 103 66.610 -8.897 47.400 2.777.080
29/04/2022 60,80 180 93.519 130 76.478 17.041 64.500 3.617.440
28/04/2022 57,40 63 11.308 41 11.669 -361 6.500 371.930
27/04/2022 56,50 66 28.216 46 20.728 7.488 9.200 518.130
26/04/2022 56,40 91 59.700 64 45.627 14.073 32.500 1.729.010
25/04/2022 56,50 63 32.605 64 43.794 -11.189 28.400 1.620.110
22/04/2022 59,70 65 18.406 45 23.581 -5.175 14.500 852.860
21/04/2022 58,50 69 34.350 48 27.914 6.436 20.700 1.210.670
20/04/2022 60,60 79 34.643 58 31.035 3.608 23.200 1.382.090
19/04/2022 61,20 60 34.543 39 35.815 -1.272 24.400 1.498.030