• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.051,81 +1,28/+0,12%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.051,81   +1,28/+0,12%  |   HNX-INDEX   217,00   +1,63/+0,76%  |   UPCOM-INDEX   71,60   -0,02/-0,03%  |   VN30   1.065,08   +2,35/+0,22%  |   HNX30   373,43   +6,44/+1,75%
09 Tháng Mười Hai 2022 3:54:26 CH - Mở cửa
CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (IDV : HNX)
Cập nhật ngày 09/12/2022
3:05:05 CH
30,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-1,61%)
Tham chiếu
31,00
Mở cửa
30,50
Cao nhất
30,50
Thấp nhất
30,40
Khối lượng
14.000
KLTB 10 ngày
12.470
Cao nhất 52 tuần
78,00
Thấp nhất 52 tuần
24,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
09/12/2022 30,50 0 22.300 0 53.500 -31.200 14.000 426.970
08/12/2022 31,00 0 21.000 0 32.900 -11.900 14.300 440.000
07/12/2022 30,50 45 14.031 27 16.700 -2.669 5.100 155.550
06/12/2022 31,00 69 61.827 67 66.300 -4.473 49.200 1.565.910
05/12/2022 31,70 57 18.311 50 33.050 -14.739 5.900 190.860
02/12/2022 32,50 43 29.157 45 34.616 -5.459 14.000 453.160
01/12/2022 32,80 35 25.402 37 25.360 42 6.700 209.270
30/11/2022 31,90 47 17.407 35 22.800 -5.393 3.900 123.160
29/11/2022 30,50 49 24.434 34 13.820 10.614 9.200 276.840
28/11/2022 29,80 37 7.524 28 16.056 -8.532 2.400 72.120
25/11/2022 29,50 43 7.551 21 7.199 352 2.800 81.600
24/11/2022 29,60 25 6.421 28 10.221 -3.800 4.100 119.790
23/11/2022 29,20 21 2.902 34 6.622 -3.720 1.200 35.550
22/11/2022 29,40 39 19.502 26 11.118 8.384 8.000 224.790
21/11/2022 28,10 38 9.110 17 8.300 810 2.000 56.630
18/11/2022 28,70 47 10.763 24 5.362 5.401 3.600 100.720
17/11/2022 27,70 42 8.907 34 8.290 617 4.400 126.360
16/11/2022 27,50 58 23.814 35 12.530 11.284 11.200 300.570
15/11/2022 26,50 38 24.627 42 27.659 -3.032 17.300 514.810
14/11/2022 29,30 39 18.765 55 34.497 -15.732 18.000 533.320