• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 5:06:30 SA - Mở cửa
CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế (ILS : UPCOM)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
16,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
16,10
Mở cửa
16,10
Cao nhất
16,10
Thấp nhất
16,10
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
5.120
Cao nhất 52 tuần
26,00
Thấp nhất 52 tuần
11,30
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Phùng Tiến Toàn
Thành viên HĐQT Phùng Thúy Hoa
Thành viên HĐQT Nguyễn Thái Hòa
Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Thịnh
Thành viên HĐQT Vũ Hoàng Thao
Trưởng ban kiểm soát Ngô Thị Hoàng Yến
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Minh Hảo
Thành viên Ban kiểm soát Phạm Xuân Phương
Tổng giám đốc Vũ Hoàng Thao
Phó Tổng giám đốc Triệu Văn Bằng
Phó Tổng giám đốc Phùng Thúy Hoa
Kế toán trưởng Triệu Văn Bằng
Đại diện công bố thông tin Phùng Thúy Hoa