• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:07:57 SA - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP : HOSE)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
59,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,50 (-2,48%)
Tham chiếu
60,50
Mở cửa
60,50
Cao nhất
60,50
Thấp nhất
59,00
Khối lượng
5.500
KLTB 10 ngày
2.830
Cao nhất 52 tuần
86,40
Thấp nhất 52 tuần
59,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Định
Phó Chủ tịch HĐQT Trần Thị Đào
Thành viên HĐQT Trương Minh Hùng
Thành viên HĐQT Lê Văn Nhã Phương
Thành viên HĐQT Ngô Minh Tuấn
Thành viên HĐQT Hàn Thị Khánh Vinh
Trưởng ban kiểm soát Lê Thị Kim Chung
Thành viên Ban kiểm soát Đỗ Thị Thanh Thúy
Tổng giám đốc Trần Thị Đào
Phó Tổng giám đốc Ngô Minh Tuấn
Phó Tổng giám đốc Huỳnh Văn Nhung
Phó Tổng giám đốc Lê Văn Nhã Phương
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Quốc Định
Kế toán trưởng Trần Hoài Hạnh
Đại diện công bố thông tin Nguyễn Quốc Định