• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 -10,82/-0,73%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   -10,82/-0,73%  |   HNX-INDEX   411,27   -0,55/-0,13%  |   UPCOM-INDEX   108,73   -0,32/-0,29%  |   VN30   1.516,57   -8,74/-0,57%  |   HNX30   728,03   -3,73/-0,51%
27 Tháng Giêng 2022 5:44:53 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP : HOSE)
Cập nhật ngày 27/01/2022
3:05:01 CH
77,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,70 (+0,91%)
Tham chiếu
76,70
Mở cửa
76,70
Cao nhất
77,40
Thấp nhất
76,70
Khối lượng
400
KLTB 10 ngày
5.410
Cao nhất 52 tuần
82,00
Thấp nhất 52 tuần
51,20
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
IMP: Gia tăng thị phần trúng thầu thuốc nhóm 2 năm 2020 lên 24% 22/01/2021 Phu Hung Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật IMP - OUTPERFORM 12/06/2020 Bao Viet Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo cập nhật IMP - GIỮ 20/04/2020 Phu Hung Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo cập nhật IMP - THEO DÕI 07/03/2020 FPT Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật IPM - MUA 16/12/2019 VDSC Tiếng Việt 10
Báo cáo cập nhật IMP 11.2019 – OUTPERFORM 19/11/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo định giá IMP - MUA 21/08/2019 FPT Securities Tiếng Việt 28
Báo cáo cập nhật IPM - NEUTRAL 01/03/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 13
Báo cáo cập nhật IMP - OUTPERFORM 31/08/2018 Bao Viet Securities Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích cổ phiếu IMP - Khả quan 08/08/2018 MB Securities Tiếng Việt 17
Báo cáo cập nhật cổ phiếu IMP - Tích cực 15/05/2018 Bao Viet Securities Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật cổ phiếu IMP - Khuyến nghị Trung Lập 03/11/2017 Bao Viet Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cập nhật cổ phiếu IMP - Khuyến nghị Trung lập 21/07/2017 Bao Viet Securities Tiếng Việt 5
Báo cáo cập nhật cổ phiếu IMP - Khuyến nghị OUTPERFORM 22/06/2017 Bao Viet Securities Tiếng Việt 10
Báo cáo phân tích CTCP Dược phẩm Imexpharm_Khuyến nghị OUTPERFORM 26/10/2016 Bao Viet Securities Tiếng Việt 8
Imexpharm Corporation Report 17/11/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích CTCP Dược phẩm Imexpharm 17/11/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Imexpharm Corporation Report 23/10/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích CTCP Dược phẩm Imexpharm 23/10/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Imexpharm Joint Stock Company Analysis Report 31/07/2015 Bao Viet Securities Tiếng Anh 5