• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.496,02 -0,03/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.496,02   -0,03/0,00%  |   HNX-INDEX   466,86   +6,03/+1,31%  |   UPCOM-INDEX   112,22   -0,45/-0,40%  |   VN30   1.523,57   -2,86/-0,19%  |   HNX30   821,95   +11,24/+1,39%
17 Tháng Giêng 2022 6:12:23 SA - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP : HOSE)
Cập nhật ngày 14/01/2022
3:05:02 CH
76,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+0,39%)
Tham chiếu
76,30
Mở cửa
76,20
Cao nhất
76,60
Thấp nhất
76,20
Khối lượng
2.500
KLTB 10 ngày
9.110
Cao nhất 52 tuần
82,00
Thấp nhất 52 tuần
51,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
14/01/2022 3.023 200 0 200 15.300 0 15.300
13/01/2022 523 1.500 0 1.500 115.440 0 115.440
12/01/2022 2.023 0 0 0 0 0 0
11/01/2022 320 0 2.700 -2.700 0 206.933 -206.933
10/01/2022 123 0 0 0 0 0 0
07/01/2022 123 0 1.700 -1.700 0 129.440 -129.440
06/01/2022 120 0 200 -200 0 15.260 -15.260
05/01/2022 123 4.100 0 4.100 313.260 0 313.260
04/01/2022 4.223 0 0 0 0 0 0
31/12/2021 4.223 0 0 0 0 0 0
30/12/2021 1.523 500 0 500 38.950 0 38.950
29/12/2021 2.023 5.000 0 5.000 384.050 0 384.050
28/12/2021 7.023 0 2.700 -2.700 0 205.200 -205.200
27/12/2021 7.023 600 0 600 45.900 0 45.900
24/12/2021 5.423 0 0 0 0 0 0
23/12/2021 5.323 100 0 100 7.790 0 7.790
22/12/2021 4.923 2.000 2.200 -200 155.850 167.100 -11.250
21/12/2021 6.623 0 100 -100 0 7.570 -7.570
20/12/2021 6.623 0 500 -500 0 37.900 -37.900
17/12/2021 6.623 0 300 -300 0 22.950 -22.950