• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 12:58:38 SA - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP : HOSE)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
73,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,10 (+0,14%)
Tham chiếu
73,00
Mở cửa
75,20
Cao nhất
75,20
Thấp nhất
73,10
Khối lượng
1.600
KLTB 10 ngày
9.120
Cao nhất 52 tuần
82,00
Thấp nhất 52 tuần
51,20
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/11/2021 +0,10/+0,14% 75,20 75,20 73,10 73,10 74,26 73,10 1.600
29/11/2021 +0,50/+0,69% 72,60 73,00 72,60 73,00 72,84 73,00 500
26/11/2021 -1,70/-2,29% 74,50 74,50 72,50 72,50 74,08 72,50 21.800
25/11/2021 +0,20/+0,27% 74,10 74,80 74,10 74,20 74,25 74,20 51.978
24/11/2021 +1,40/+1,93% 74,20 74,30 73,60 74,00 73,81 74,00 17.600
23/11/2021 -1,40/-1,89% 72,50 74,00 70,00 72,60 72,80 72,60 4.000
22/11/2021 -0,90/-1,20% 73,60 74,90 73,50 74,00 74,55 74,00 2.300
19/11/2021 0,00 / 0,00% 73,60 74,90 73,60 74,90 74,03 74,90 300
18/11/2021 -0,10/-0,13% 73,80 74,90 73,80 74,90 74,16 74,90 5.100
17/11/2021 0,00 / 0,00% 75,50 75,50 74,50 75,00 75,06 75,00 6.100
16/11/2021 +1,20/+1,63% 74,00 75,00 74,00 75,00 74,33 75,00 105.400
15/11/2021 -0,20/-0,27% 74,00 74,00 73,60 73,80 74,00 73,80 10.200
12/11/2021 -1,30/-1,73% 75,10 75,30 74,00 74,00 75,07 74,00 10.500
11/11/2021 0,00 / 0,00% 75,40 75,40 75,10 75,30 75,31 75,30 8.100
10/11/2021 0,00 / 0,00% 75,40 75,40 75,20 75,30 75,29 75,30 6.100
09/11/2021 0,00 / 0,00% 75,10 75,30 74,60 75,30 75,01 75,30 13.900
08/11/2021 -0,10/-0,13% 75,50 75,60 74,60 75,30 75,23 75,30 32.700
05/11/2021 +0,40/+0,53% 75,00 75,50 75,00 75,40 75,20 75,40 17.900
04/11/2021 0,00 / 0,00% 75,00 75,00 74,50 75,00 74,66 75,00 29.700
03/11/2021 -0,90/-1,19% 75,90 75,90 75,00 75,00 75,22 75,00 6.700