• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.258,00 -0,85/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.258,00   -0,85/-0,07%  |   HNX-INDEX   303,65   +2,24/+0,74%  |   UPCOM-INDEX   93,23   +0,37/+0,40%  |   VN30   1.278,83   -2,61/-0,20%  |   HNX30   559,88   +5,36/+0,97%
10 Tháng Tám 2022 1:06:07 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP : HOSE)
Cập nhật ngày 10/08/2022
1:05:01 CH
62,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+0,81%)
Tham chiếu
61,50
Mở cửa
61,80
Cao nhất
62,00
Thấp nhất
61,80
Khối lượng
3.300
KLTB 10 ngày
1.230
Cao nhất 52 tuần
86,40
Thấp nhất 52 tuần
57,00
IMP - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
22/07/2022 CTCP Đầu tư KBA --- Bán 4.915.726 Biểu đồ
22/07/2022 SK Investment Vina III Pte. Ltd --- Mua 4.915.726 Biểu đồ
19/07/2022 Trần Thị Đào Tổng giám đốc Bán 100.000 Biểu đồ
18/07/2022 Trần Thị Đào Tổng giám đốc Đăng ký bán 100.000 Biểu đồ
30/03/2022 SK Investment Vina III Pte. Ltd --- Mua 70.000 Biểu đồ
30/03/2022 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT Bán 50.000 Biểu đồ
15/03/2022 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
15/03/2022 Ngô Minh Tuấn Thành viên HĐQT Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
15/03/2022 Ngô Minh Tuấn Thành viên HĐQT Bán 50.000 Biểu đồ
11/02/2022 SK Investment Vina III Pte. Ltd --- Mua 11.374.447 Biểu đồ
11/02/2022 KWE Beteiligungen AG --- Bán 10.112.023 Biểu đồ
10/02/2022 SK Investment Vina III Pte. Ltd --- Đăng ký mua 11.374.447 Biểu đồ
10/12/2021 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT Bán 50.000 Biểu đồ
09/12/2021 Nguyễn Quốc Định Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 50.000 Biểu đồ
03/12/2021 CTCP Đầu tư Bình Minh Kim --- Mua 209.300 Biểu đồ
01/11/2021 Huỳnh Văn Nhung Phó Tổng giám đốc Bán 120.000 Biểu đồ
01/11/2021 Trần Hoài Hạnh Kế toán trưởng Bán 20.000 Biểu đồ
15/10/2021 Huỳnh Văn Nhung Phó Tổng giám đốc Đăng ký bán 120.000 Biểu đồ
15/10/2021 Trần Hoài Hạnh Kế toán trưởng Đăng ký bán 20.000 Biểu đồ
12/10/2021 CTCP Đầu tư Bình Minh Kim --- Mua 180.000 Biểu đồ