• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 7:30:01 SA - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP : HOSE)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
66,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
66,40
Mở cửa
66,40
Cao nhất
66,40
Thấp nhất
66,40
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
7.810
Cao nhất 52 tuần
86,40
Thấp nhất 52 tuần
59,10
Giá đóng cửa ngày 08/10/2021
74,00 +0,50/+0,68%
Mở cửa 73,50
Cao nhất 74,00
Thấp nhất 73,20
Khối lượng 12.300
Giá điều chỉnh 74,00
Giá quá khứ của IMP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
08/10/2021 +0,50 / +0,68% 73,50 74,00 73,20 74,00 73,62 74,00 12.300
07/10/2021 0,00 / 0,00% 73,20 73,50 73,20 73,50 73,48 73,50 8.900
06/10/2021 +0,90 / +1,24% 73,00 74,00 72,70 73,50 72,94 73,50 16.300
05/10/2021 -0,40 / -0,55% 73,00 73,00 72,50 72,60 72,57 72,60 24.900
04/10/2021 0,00 / 0,00% 72,80 73,00 72,50 73,00 72,75 73,00 10.200
01/10/2021 0,00 / 0,00% 72,70 73,50 72,70 73,00 73,06 73,00 96.208
30/09/2021 +0,10 / +0,14% 73,00 73,00 72,80 73,00 72,88 73,00 15.600
29/09/2021 -0,10 / -0,14% 73,00 73,90 72,90 72,90 73,22 72,90 9.000
28/09/2021 0,00 / 0,00% 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 13.100
27/09/2021 +0,60 / +0,83% 72,40 74,00 72,40 73,00 73,13 73,00 25.600
24/09/2021 +0,10 / +0,14% 72,10 72,40 72,10 72,40 72,31 72,40 4.800
23/09/2021 0,00 / 0,00% 72,30 73,00 72,20 72,30 72,37 72,30 11.400
22/09/2021 +0,20 / +0,28% 72,20 73,00 72,20 72,30 72,86 72,30 8.400
21/09/2021 +0,10 / +0,14% 71,60 72,20 71,60 72,10 72,04 72,10 12.900
20/09/2021 -0,20 / -0,28% 72,30 74,00 72,00 72,00 73,03 72,00 18.800
17/09/2021 +0,60 / +0,84% 71,70 72,20 71,70 72,20 71,92 72,20 12.500
16/09/2021 +0,80 / +1,13% 71,50 72,00 70,80 71,60 71,68 71,60 17.500
15/09/2021 +0,60 / +0,85% 70,20 71,50 70,20 70,80 70,87 70,80 25.300
14/09/2021 -0,30 / -0,43% 69,30 70,90 69,30 70,20 70,00 70,20 434.781
13/09/2021 -0,20 / -0,28% 70,50 71,00 70,00 70,50 70,48 70,50 18.700
10/09/2021 -0,80 / -1,12% 71,50 71,50 70,60 70,70 70,71 70,70 18.400
09/09/2021 +0,90 / +1,27% 70,50 71,50 70,50 71,50 70,72 71,50 20.900
08/09/2021 -0,20 / -0,28% 71,40 71,40 70,60 70,60 70,74 70,60 6.800
07/09/2021 +0,60 / +0,85% 71,10 72,00 69,50 70,80 70,93 70,80 32.400
06/09/2021 -2,40 / -3,31% 72,50 72,50 69,60 70,20 70,36 70,20 57.700
01/09/2021 -1,50 / -2,02% 73,00 74,00 72,50 72,60 72,91 72,60 28.200
31/08/2021 -2,90 / -3,77% 77,90 77,90 74,00 74,10 75,74 74,10 29.800
30/08/2021 +3,70 / +5,05% 78,20 78,20 74,20 77,00 77,11 77,00 68.800
27/08/2021 +4,70 / +6,85% 69,70 73,30 68,60 73,30 72,54 73,30 97.700
26/08/2021 +0,40 / +0,59% 68,20 68,80 68,20 68,60 68,44 68,60 6.700