• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,13 -2,07/-0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,13   -2,07/-0,16%  |   HNX-INDEX   302,55   -1,42/-0,47%  |   UPCOM-INDEX   92,47   -0,17/-0,18%  |   VN30   1.292,55   -1,24/-0,10%  |   HNX30   560,72   -2,79/-0,50%
16 Tháng Tám 2022 2:05:39 CH - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP : HOSE)
Cập nhật ngày 16/08/2022
2:05:02 CH
62,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
62,10
Mở cửa
62,20
Cao nhất
62,20
Thấp nhất
62,10
Khối lượng
400
KLTB 10 ngày
1.980
Cao nhất 52 tuần
86,40
Thấp nhất 52 tuần
57,00
Giá đóng cửa ngày 10/11/2021
75,30 0,00/0,00%
Mở cửa 75,40
Cao nhất 75,40
Thấp nhất 75,20
Khối lượng 6.100
Giá điều chỉnh 73,62
Giá quá khứ của IMP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
10/11/2021 0,00 / 0,00% 75,40 75,40 75,20 75,30 75,29 73,62 6.100
09/11/2021 0,00 / 0,00% 75,10 75,30 74,60 75,30 75,01 73,62 13.900
08/11/2021 -0,10 / -0,13% 75,50 75,60 74,60 75,30 75,23 73,62 32.700
05/11/2021 +0,40 / +0,53% 75,00 75,50 75,00 75,40 75,20 73,72 17.900
04/11/2021 0,00 / 0,00% 75,00 75,00 74,50 75,00 74,66 73,33 29.700
03/11/2021 -0,90 / -1,19% 75,90 75,90 75,00 75,00 75,22 73,33 6.700
02/11/2021 +1,90 / +2,57% 74,90 75,90 74,60 75,90 75,10 74,21 31.000
01/11/2021 +0,20 / +0,27% 73,80 75,00 73,80 74,00 74,26 72,35 483.700
29/10/2021 +0,60 / +0,82% 73,40 73,90 73,40 73,80 73,49 72,15 4.300
28/10/2021 -0,30 / -0,41% 73,50 74,50 73,10 73,20 73,50 71,57 2.000
27/10/2021 +0,20 / +0,27% 72,80 74,00 72,80 73,50 73,32 71,86 4.300
26/10/2021 0,00 / 0,00% 73,10 73,30 73,00 73,30 73,17 71,66 4.100
25/10/2021 -0,60 / -0,81% 73,20 73,30 73,20 73,30 73,22 71,66 2.700
22/10/2021 -0,70 / -0,94% 74,20 74,20 73,90 73,90 74,13 72,25 4.600
21/10/2021 0,00 / 0,00% 74,60 74,60 74,20 74,60 74,55 72,93 10.100
20/10/2021 -0,40 / -0,53% 74,90 75,00 74,30 74,60 74,71 72,93 8.500
19/10/2021 +0,10 / +0,13% 74,30 75,30 74,30 75,00 74,75 73,33 24.000
18/10/2021 +1,70 / +2,32% 73,50 74,90 73,50 74,90 74,26 73,23 30.300
15/10/2021 +0,60 / +0,83% 74,70 74,70 72,80 73,20 73,52 71,57 12.200
14/10/2021 -1,40 / -1,89% 72,60 74,00 72,60 72,60 73,79 70,98 19.500
13/10/2021 0,00 / 0,00% 74,00 74,00 73,00 74,00 73,90 72,35 25.400
12/10/2021 0,00 / 0,00% 73,90 74,00 72,50 74,00 73,62 72,35 216.200
11/10/2021 0,00 / 0,00% 73,80 74,00 73,80 74,00 73,96 72,35 5.300
08/10/2021 +0,50 / +0,68% 73,50 74,00 73,20 74,00 73,62 72,35 12.300
07/10/2021 0,00 / 0,00% 73,20 73,50 73,20 73,50 73,48 71,86 8.900
06/10/2021 +0,90 / +1,24% 73,00 74,00 72,70 73,50 72,94 71,86 16.300
05/10/2021 -0,40 / -0,55% 73,00 73,00 72,50 72,60 72,57 70,98 24.900
04/10/2021 0,00 / 0,00% 72,80 73,00 72,50 73,00 72,75 71,37 10.200
01/10/2021 0,00 / 0,00% 72,70 73,50 72,70 73,00 73,06 71,37 96.208
30/09/2021 +0,10 / +0,14% 73,00 73,00 72,80 73,00 72,88 71,37 15.600