• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:35:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 11:35:21 SA - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP : HOSE)
Cập nhật ngày 09/08/2022
11:35:02 SA
61,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+0,65%)
Tham chiếu
61,10
Mở cửa
61,50
Cao nhất
61,50
Thấp nhất
61,30
Khối lượng
3.000
KLTB 10 ngày
1.010
Cao nhất 52 tuần
86,40
Thấp nhất 52 tuần
57,00
Giá đóng cửa ngày 25/11/2021
74,20 +0,20/+0,27%
Mở cửa 74,10
Cao nhất 74,80
Thấp nhất 74,10
Khối lượng 51.978
Giá điều chỉnh 72,54
Giá quá khứ của IMP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
25/11/2021 +0,20 / +0,27% 74,10 74,80 74,10 74,20 74,25 72,54 51.978
24/11/2021 +1,40 / +1,93% 74,20 74,30 73,60 74,00 73,81 72,35 17.600
23/11/2021 -1,40 / -1,89% 72,50 74,00 70,00 72,60 72,80 70,98 4.000
22/11/2021 -0,90 / -1,20% 73,60 74,90 73,50 74,00 74,55 72,35 2.300
19/11/2021 0,00 / 0,00% 73,60 74,90 73,60 74,90 74,03 73,23 300
18/11/2021 -0,10 / -0,13% 73,80 74,90 73,80 74,90 74,16 73,23 5.100
17/11/2021 0,00 / 0,00% 75,50 75,50 74,50 75,00 75,06 73,33 6.100
16/11/2021 +1,20 / +1,63% 74,00 75,00 74,00 75,00 74,33 73,33 105.400
15/11/2021 -0,20 / -0,27% 74,00 74,00 73,60 73,80 74,00 72,15 10.200
12/11/2021 -1,30 / -1,73% 75,10 75,30 74,00 74,00 75,07 72,35 10.500
11/11/2021 0,00 / 0,00% 75,40 75,40 75,10 75,30 75,31 73,62 8.100
10/11/2021 0,00 / 0,00% 75,40 75,40 75,20 75,30 75,29 73,62 6.100
09/11/2021 0,00 / 0,00% 75,10 75,30 74,60 75,30 75,01 73,62 13.900
08/11/2021 -0,10 / -0,13% 75,50 75,60 74,60 75,30 75,23 73,62 32.700
05/11/2021 +0,40 / +0,53% 75,00 75,50 75,00 75,40 75,20 73,72 17.900
04/11/2021 0,00 / 0,00% 75,00 75,00 74,50 75,00 74,66 73,33 29.700
03/11/2021 -0,90 / -1,19% 75,90 75,90 75,00 75,00 75,22 73,33 6.700
02/11/2021 +1,90 / +2,57% 74,90 75,90 74,60 75,90 75,10 74,21 31.000
01/11/2021 +0,20 / +0,27% 73,80 75,00 73,80 74,00 74,26 72,35 483.700
29/10/2021 +0,60 / +0,82% 73,40 73,90 73,40 73,80 73,49 72,15 4.300
28/10/2021 -0,30 / -0,41% 73,50 74,50 73,10 73,20 73,50 71,57 2.000
27/10/2021 +0,20 / +0,27% 72,80 74,00 72,80 73,50 73,32 71,86 4.300
26/10/2021 0,00 / 0,00% 73,10 73,30 73,00 73,30 73,17 71,66 4.100
25/10/2021 -0,60 / -0,81% 73,20 73,30 73,20 73,30 73,22 71,66 2.700
22/10/2021 -0,70 / -0,94% 74,20 74,20 73,90 73,90 74,13 72,25 4.600
21/10/2021 0,00 / 0,00% 74,60 74,60 74,20 74,60 74,55 72,93 10.100
20/10/2021 -0,40 / -0,53% 74,90 75,00 74,30 74,60 74,71 72,93 8.500
19/10/2021 +0,10 / +0,13% 74,30 75,30 74,30 75,00 74,75 73,33 24.000
18/10/2021 +1,70 / +2,32% 73,50 74,90 73,50 74,90 74,26 73,23 30.300
15/10/2021 +0,60 / +0,83% 74,70 74,70 72,80 73,20 73,52 71,57 12.200