• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.244,18 +10,80/+0,88%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.244,18   +10,80/+0,88%  |   HNX-INDEX   308,64   +2,68/+0,88%  |   UPCOM-INDEX   93,48   +0,36/+0,39%  |   VN30   1.284,76   +12,05/+0,95%  |   HNX30   553,49   +7,68/+1,41%
25 Tháng Năm 2022 9:52:48 SA - Mở cửa
CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP : HOSE)
Cập nhật ngày 25/05/2022
9:45:00 SA
66,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+1,22%)
Tham chiếu
65,70
Mở cửa
67,00
Cao nhất
67,00
Thấp nhất
66,50
Khối lượng
1.000
KLTB 10 ngày
4.720
Cao nhất 52 tuần
86,40
Thấp nhất 52 tuần
59,10
Giá đóng cửa ngày 29/10/2021
73,80 +0,60/+0,82%
Mở cửa 73,40
Cao nhất 73,90
Thấp nhất 73,40
Khối lượng 4.300
Giá điều chỉnh 72,15
Giá quá khứ của IMP
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/10/2021 +0,60 / +0,82% 73,40 73,90 73,40 73,80 73,49 72,15 4.300
28/10/2021 -0,30 / -0,41% 73,50 74,50 73,10 73,20 73,50 71,57 2.000
27/10/2021 +0,20 / +0,27% 72,80 74,00 72,80 73,50 73,32 71,86 4.300
26/10/2021 0,00 / 0,00% 73,10 73,30 73,00 73,30 73,17 71,66 4.100
25/10/2021 -0,60 / -0,81% 73,20 73,30 73,20 73,30 73,22 71,66 2.700
22/10/2021 -0,70 / -0,94% 74,20 74,20 73,90 73,90 74,13 72,25 4.600
21/10/2021 0,00 / 0,00% 74,60 74,60 74,20 74,60 74,55 72,93 10.100
20/10/2021 -0,40 / -0,53% 74,90 75,00 74,30 74,60 74,71 72,93 8.500
19/10/2021 +0,10 / +0,13% 74,30 75,30 74,30 75,00 74,75 73,33 24.000
18/10/2021 +1,70 / +2,32% 73,50 74,90 73,50 74,90 74,26 73,23 30.300
15/10/2021 +0,60 / +0,83% 74,70 74,70 72,80 73,20 73,52 71,57 12.200
14/10/2021 -1,40 / -1,89% 72,60 74,00 72,60 72,60 73,79 70,98 19.500
13/10/2021 0,00 / 0,00% 74,00 74,00 73,00 74,00 73,90 72,35 25.400
12/10/2021 0,00 / 0,00% 73,90 74,00 72,50 74,00 73,62 72,35 216.200
11/10/2021 0,00 / 0,00% 73,80 74,00 73,80 74,00 73,96 72,35 5.300
08/10/2021 +0,50 / +0,68% 73,50 74,00 73,20 74,00 73,62 72,35 12.300
07/10/2021 0,00 / 0,00% 73,20 73,50 73,20 73,50 73,48 71,86 8.900
06/10/2021 +0,90 / +1,24% 73,00 74,00 72,70 73,50 72,94 71,86 16.300
05/10/2021 -0,40 / -0,55% 73,00 73,00 72,50 72,60 72,57 70,98 24.900
04/10/2021 0,00 / 0,00% 72,80 73,00 72,50 73,00 72,75 71,37 10.200
01/10/2021 0,00 / 0,00% 72,70 73,50 72,70 73,00 73,06 71,37 96.208
30/09/2021 +0,10 / +0,14% 73,00 73,00 72,80 73,00 72,88 71,37 15.600
29/09/2021 -0,10 / -0,14% 73,00 73,90 72,90 72,90 73,22 71,27 9.000
28/09/2021 0,00 / 0,00% 73,00 73,00 73,00 73,00 73,00 71,37 13.100
27/09/2021 +0,60 / +0,83% 72,40 74,00 72,40 73,00 73,13 71,37 25.600
24/09/2021 +0,10 / +0,14% 72,10 72,40 72,10 72,40 72,31 70,78 4.800
23/09/2021 0,00 / 0,00% 72,30 73,00 72,20 72,30 72,37 70,69 11.400
22/09/2021 +0,20 / +0,28% 72,20 73,00 72,20 72,30 72,86 70,69 8.400
21/09/2021 +0,10 / +0,14% 71,60 72,20 71,60 72,10 72,04 70,49 12.900
20/09/2021 -0,20 / -0,28% 72,30 74,00 72,00 72,00 73,03 70,39 18.800